Enter your keyword

V týdnu od 9. 11. do 13. 11. pokračujeme v nastaveném režimu

V týdnu od 9. 11. do 13. 11. pokračujeme v nastaveném režimu

Vážení rodiče, milí žáci,
v týdnu od 9. 11. do 13. 11. pokračujeme v nastaveném režimu výuky.
Zůstává zachována i organizace výdeje obědů. Nezapomeňte si objednat stravu přes portal.dmsoftware.cz.

V pondělí 9. 11. proběhne on-line pedagogická rada, jejíž cílem je hodnocení žáků za I. čtvrtletí školního roku 2020/2021, a to hodnocení sumativní – návrhem známky a hodnocení formativní, které zahrnuje sebehodnocení žáka a slovní hodnocení třídního učitele.

Kde najdu návrhy známek?

Na portal.dmsoftware.cz v Hodnocení – Výpisy hodnocení – Hodnocení žáka/studenta.
hod_vyp_hod_zaka
Zde vidíte přehled veškerých známek a v zeleném sloupci návrhy hodnocení za I. čtvrtletí školního roku 2020/2021.
zelensloup