Enter your keyword

PROJEKTY

Projekt

Projekt je řízená a koordinovaná činnost, která vede ke stanovenému cíli v časově vymezeném období.
Projektová metoda ve vzdělávání bývá nazývána metodou činností.
Projektová metoda ve výuce žáků propojuje teorii s praxí.

ZŠ Jeseniova participuje na řadě projektů. Realizuje a vytváří vlastní projekty.


V současné době realizujeme

Název projektu: O2 Chytrá škola
Garant projektu: Bc. Marie Komorousová
Díky grantu O2 může škola realizovat preventivní programy pro žáky a rodiče v oblasti internetu, mediální a počítačové gramotnosti a rozvoji nových technologií ve výuce.

Název projektu: Skills Builder – Akcelerátor
Nositel projektu: Schola Empirica
Rozvojem měkkých dovedností se ZŠ Jeseniova zabývá od roku 2019.  Od května 2024 se škola začne připravovat na intenzivnější, systémovější a dlouhodobě udržitelnou podporu rozvoje měkkých dovedností žáků ve školním roce 2024/2025.

Název projektu: Mediační techniky a vrstevnická mediace
Financována MČ Praha 3
Realizátor: Mgr. Michaela Kopalová
27. listopadu 2023 byla skupina pedagogických pracovníků proškolena v mediačních technikách. 30. a 31. ledna 2024 proběhl nábor žáků na výcvik ve vrstevnické mediaci.

Název projektu: Rekonstrukce a přístavba školní družiny
Koordinace za ZŚ Jeseniova: Mgr. Vendula Jurášková
Investor: MČ Praha 3
Realizátor: Proxima
Předpokládané dokončení stavebního projektu je květen 2024. Kontrolní dny stavby se konají vždy v pátek od 9:00 hodin.

Název projektu: OP JAK
Koordinace: Mgr. Vendula Jurášková
Z projektu je financována školní psycholožka, školní asistentka a vzdělávání aktivity školy i školní družiny.

Název projektu: Rosteme společně
Koordinace: Mgr. Vendula Jurášková a MČ Praha 3
Projekt je realizován formou supervizních setkáních pedagogických pracovníků školy. Supervize jsou financovány MČ Prahou 3 v rámci MAP III. Cílem supervizních setkání je formulace a nastavení interních principů školy.

Název projektu: Olympiáda 2024
Celoroční a celoškolní projekt roku 2023/2024
Koordinace: podpůrná skupina projektu Mgr. Karla Dalecká, Mgr. Jana Ulmanová, Bc. Marie Komorousová, Mgr. Kamila Půlpytlová. Podpůrná skupina zajišťuje metodické vedení v oblasti měkkých dovedností. Téma celoročního a celoškolního projektu bylo odhlasováno žáky na konci roku 2022/2023.

Název programu: Balíček okamžité pomoci Pražanům
Program je financován Magistrátem hlavního města Prahy
Cílem programu je zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.
Koordinace projektu za ZŠ Jeseniova: Mgr. Vendula Jurášková
Projekt byl realizován v roce 2022/2023 a pokračuje v roce 2023/2024.


Aktuálně jsme partnery programu

Název projektu: KiVa
Nositel projektu: Schola Empirica
Koordinátor za ZŠ Jeseniova: Bc. Marie Komorousová
ZŠ Jeseniova je ve školním roce 2023/2024 v projektu kontrolní školou.

Název projektu: Obědy pro děti
Nositel projektu: Women for Women
Koordinátor za ZŠ Jeseniova: Mgr. Vendula Jurášková
Projekt je realizován od roku 2019/2020.

Název projektu: Klub žižkovských dobrodruhů
Nositel projektu: META, o.p.s. – Podpora příležitostí ve vzdělávání
Financování projektu: OP Praha – pól růstu ČR
Projekt je realizován od roku 2022/2023 a jeho jedním z hlavních cílů klubu je přispět ke snadnějšímu začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do kolektivu.


Dokončené projekty

Název projektu: Společně to zvládneme
Program je financován z grantu Magistrátu hlavního města Prahy
Cílem projekt je efektivní podpora partnerství a spolupráce v oblasti českého jazyka. Rozvoj vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi, nestátními neziskovými organizacemi, a především podpora vzdělávání managmentu, pedagogických pracovníků škol a školských zařízení MHP.

Název projektu: DĚTSKÝ THINK TANK
Nositelem projektu je Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Koordinátor za ZŠ Jeseniova: Mgr. Kamila Půlpytlová

Název programu: SKILLS BUILDER – Rozvoj měkkých dovedností
Program je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Koordinátor za ZŠ Jeseniova: Mgr. Karla Dalecká

Název projektu: Zdravá generace?!
Výzkum Univerzity Palackého v Olomouci
Cíl: Získat informace o zdraví a životním stylu dětí

Název projektu: ChatENG
Nositel projektu: MČ Praha 3
Realizátor projektu: ZŠ Jeseniova
Cíl projektu: Výuka angličtiny rodilým mluvčím v tandemu s českým učitelem Aj

Název programu: Realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy (Doučování)
Program je financován Evropskou unií – Next Generation EU
Doučování – III. etapa – období 1. 9. až 31. 12. 2022

Název programu: Šablony III OP VVV pro ZŠ Jeseniova
Program je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Program je financován Evropskou unií – Next Generation EU

Název programu: ŠABLONY II OP PPR PRO ZŠ JESENIOVA
Program je financován z Operačního programu Praha – pól růstu

Název programu: Trvalá adresa – planeta Země
Celoroční a celoškolní projekt ZŠ Jeseniova
2021/2022

Název projektu: Běh pro PAMĚŤ NÁRODA
Výzva PAMĚTI NÁRODA
Cíl: Běžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu. Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů.

Název programu: Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy
Program byl financován z Operačního programu Praha – pól růstu.
Spolufinancování 10% zajistila MČ Praha 3

Název programu: Šablony OP PPR PRO ZŠ JESENIOVA
Program byl financován z Operačního programu Praha – pól růstu


 

KRESLENÉ KLIPY 2016/2017
DOBA MINULÁ, CO NÁS MINULA (Celoroční a celoškolní projekt 2015/2016)
KRESLENÉ KLIPY 2015/2016
TŘÍDNÍ TABLO (Projekt 9. ročníků)
PROJEKT VODA (šk.rok 2014/2015) (Výtvarná řada, projekt výtvarné výchovy 2014/2015)
EDISON (šk.rok 2013/2014)
SLUŠNOST NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY (šk.rok 2013/2014)
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY 
JAN JESSENIUS A JEHO DOBA
NOVÉ CESTY DRÁČKA RECYKLÁČKA (KATALOG)
RECYKLOVANÁ POHÁDKA

Ukázky Kreslených klipů z dřívějších let
Kreslené klipy 2016/2017
Kreslené klipy 2015/2016
Kreslené klipy 2014/2015
Kreslené klipy 2013/2014
Kreslené klipy 2012/2013