Enter your keyword

PROJEKTY

Projekt

Projekt je řízená a koordinovaná činnost, která vede ke stanovenému cíli v časově vymezeném období.
Projektová metoda ve vzdělávání bývá nazývána metodou činností.
Projektová metoda ve výuce žáků propojuje teorii s praxí.

ZŠ Jeseniova participuje na řadě projektů. Realizuje a vytváří vlastní projekty.


V současné době realizujeme

Název projektu: Společně to zvládneme
Program je financován z grantu Magistrátu hlavního města Prahy
Cílem projekt je efektivní podpora partnerství a spolupráce v oblasti českého jazyka. Rozvoj vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi, nestátními neziskovými organizacemi, a především podpora vzdělávání managmentu, pedagogických pracovníků škol a školských zařízení MHP.

Název projektu: ChatENG
Nositel projektu: MČ Praha 3
Realizátor projektu: ZŠ Jeseniova
Cíl projektu: Výuka angličtiny rodilým mluvčím v tandemu s českým učitelem Aj

Název programu: Balíček okamžité pomoci Pražanům
Program je financován Magistrátem hlavního města Prahy
Cílem programu je zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Název programu: Realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy (Doučování)
Program je financován Evropskou unií – Next Generation EU
Doučování – III. etapa – období 1. 9. až 31. 12. 2022

Název programu: Šablony III OP VVV pro ZŠ Jeseniova
Program je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Aktuálně jsme partnery programu

Název projektu: DĚTSKÝ THINK TANK
Nositelem projektu je Společnost pro kreativitu ve vzdělávání
Koordinátor za ZŠ Jeseniova: Mgr. Kamila Půlpytlová

Název programu: SKILLS BUILDER – Rozvoj měkkých dovedností
Program je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Koordinátor za ZŠ Jeseniova: Mgr. Karla Dalecká

Název projektu: Zdravá generace?!
Výzkum Univerzity Palackého v Olomouci
Cíl: Získat informace o zdraví a životním stylu dětí


Dokončené projekty

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Program je financován Evropskou unií – Next Generation EU

Název programu: ŠABLONY II OP PPR PRO ZŠ JESENIOVA
Program je financován z Operačního programu Praha – pól růstu

Název programu: Trvalá adresa – planeta Země
Celoroční a celoškolní projekt ZŠ Jeseniova
2021/2022

Název projektu: Běh pro PAMĚŤ NÁRODA
Výzva PAMĚTI NÁRODA
Cíl: Běžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu. Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů.

Název programu: Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy
Program byl financován z Operačního programu Praha – pól růstu.
Spolufinancování 10% zajistila MČ Praha 3

Název programu: Šablony OP PPR PRO ZŠ JESENIOVA
Program byl financován z Operačního programu Praha – pól růstu

 


KRESLENÉ KLIPY 2016/2017
DOBA MINULÁ, CO NÁS MINULA (Celoroční a celoškolní projekt 2015/2016)
KRESLENÉ KLIPY 2015/2016
TŘÍDNÍ TABLO (Projekt 9. ročníků)
PROJEKT VODA (šk.rok 2014/2015) (Výtvarná řada, projekt výtvarné výchovy 2014/2015)
EDISON (šk.rok 2013/2014)
SLUŠNOST NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY (šk.rok 2013/2014)
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY 
JAN JESSENIUS A JEHO DOBA
NOVÉ CESTY DRÁČKA RECYKLÁČKA (KATALOG)
RECYKLOVANÁ POHÁDKA

Ukázky Kreslených klipů z dřívějších let
Kreslené klipy 2016/2017
Kreslené klipy 2015/2016
Kreslené klipy 2014/2015
Kreslené klipy 2013/2014
Kreslené klipy 2012/2013