Enter your keyword

Měkké dovednosti

MĚKKÉ DOVEDNOSTI

Skills Builder Partnership
Koordinátorem projektu Skills Builder je Mgr. Karla Dalecká


Měkké dovednosti …

jsou obtížně měřitelné (na rozdíl od tzv. tvrdých dovedností). Jedná se o dovednosti spojené se sociální a emoční inteligencí:

– schopnost naslouchat
– prezentační dovednosti
– schopnost řešit problémy
– kreativní myšlení
– pozitivní nastavení
– cílevědomost
– vůdčí schopnosti
– týmová práce

ZŠ Jeseniova navázala spolupráci s organizací SCHOLA EMPIRICA a do projektu SKILLS BUILDER se zapojilo v únoru roku 2020 deset pedagogických pracovníků školy, který byli proškoleni v metodice a jejichž úkolem bylo ověřit nově získané znalosti a dovednosti v praxi.
Jan Dvořák, dvorak@zsjeseniova.cz
Mgr. Radek Reichert, reichert@zsjeseniova.cz
Mgr. Václav Mikuta, mikuta@zsjeseniova.cz
Mgr. et Mgr. Pavlova Erika, pavlova@zsjeseniova.cz
Ing., Bc. Alice Brettová, brettova@zsjeseniova.cz
Mgr. Jana Ulmanová, ulmanova@zsjeseniova.cz
Mgr. Dalecká Karla, dalecka@zsjeseniova.cz>
Mgr. Komorousová Marie, komorousova@zsjeseniova.cz
Ing. Hedvika Nováková, novakovah@zsjeseniova.cz
Mgr. Kamila Půlpytlová, pulpytlova@zsjeseniova.cz