Enter your keyword

Měkké dovednosti

MĚKKÉ DOVEDNOSTI

Skills Builder Partnership
Koordinátorem projektu Skills Builder je Mgr. Karla Dalecká
Projekt Skills Builder byl prodloužen do listopadu 2023, Nositelem projektu je SCHOLA EMPIRICA, která garantuje kvalitu proškolení pedagogických pracovníků naší školy, tak aby se následně sami stali nositeli rozvoje měkkých dovedností ve vzdělávání žáků.
Aktivními členy týmu Skills Buidler jsou Mgr. Karla Dalecká, Mgr. Jana Ulmanová, Mgr. Marie Komorousová, Mgr. Kamila Půlpytlová.


Měkké dovednosti …

jsou obtížně měřitelné (na rozdíl od tzv. tvrdých dovedností). Jedná se o dovednosti spojené se sociální a emoční inteligencí:

– schopnost naslouchat
– prezentační dovednosti
– schopnost řešit problémy
– kreativní myšlení
– pozitivní nastavení
– cílevědomost
– vůdčí schopnosti
– týmová práce

ZŠ Jeseniova navázala spolupráci s organizací SCHOLA EMPIRICA a do projektu SKILLS BUILDER se zapojilo v únoru roku 2020 deset pedagogických pracovníků školy, který byli proškoleni v metodice a jejichž úkolem bylo ověřit nově získané znalosti a dovednosti v praxi.
Jan Dvořák, dvorak@zsjeseniova.cz
Mgr. Radek Reichert, reichert@zsjeseniova.cz
Mgr. Václav Mikuta, mikuta@zsjeseniova.cz
Mgr. et Mgr. Pavlova Erika, pavlova@zsjeseniova.cz
Ing., Bc. Alice Brettová, brettova@zsjeseniova.cz
Mgr. Jana Ulmanová, ulmanova@zsjeseniova.cz
Mgr. Dalecká Karla, dalecka@zsjeseniova.cz>
Mgr. Komorousová Marie, komorousova@zsjeseniova.cz
Ing. Hedvika Nováková, novakovah@zsjeseniova.cz
Mgr. Kamila Půlpytlová, pulpytlova@zsjeseniova.cz