Enter your keyword

PARK LANE

ZÁPIS ŽÁKŮ PARK LANE

Registrace bude zahájena v období 17.4.-20.4.2023, veškeré informace obdržíte po odeslání přihlášky. https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZSJeseniova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3254

V případě konzultace se obracejte na  zást. řed. PhDr. G.Babušovou, Ph.D., babusova©zsjeseniova.cz, 222 103 413.

SPOLUPRÁCE ZŠ JESENIOVA A PARK LANE

parklane

Park Lane International School  je mezinárodní škola, která není zapsána v rejstříku českých škol. Proto žáci studující na této škole hledají libovolnou českou školu, kde vykonají zkoušky z českého jazyka a literatury a od 4.ročníku také z vlastivědy (ČR), na II. stupni pak z českého jazyka, dějepisu a zeměpisu, tak aby měli uznané vzdělání jako na české škole.
Jak tedy vypadá naše spolupráce?
Spolupráce naší školy s Park Lane International School

  • Během 1. pololetí probíhá osobní seznámení s žáky, zmapování úrovně dosavadních znalostí a dovedností žáků, vyhodnocení slohových prací vypracovaných dle zadaných témat.
  • Ve 2.pololetí  probíhají postupové zkoušky v budově Park Lane. Žáci předloží Čtenářský/ kulturní list/deník − písemný zápis o četbě českých knih/ kulturních událostech, zpracovaný podle zadaných pokynů.

Jednotlivé části zkoušky 1.stupně:

písemná část – test prověřující učivo ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dle předložených požadavků ŠVP ZŠ Praha 3, Jeseniova 96.
ústní pohovor – oprava písemného testu, možnost opravy práce, prověření dalších komunikačních, čtenářských znalostí a dovedností žáka.

  • Žák je seznámen s výsledky hodnocení.
  • Test pro žáky 4. a 5. ročníku obsahuje navíc úkoly z oblasti Člověk a jeho svět (Společnost).
  • Prosíme o včasné nahlášení veškerých změn týkající se osobních údajů Vás a vašeho dítěte – děkujeme.

Garant kooperace s PL 1.stupeň :   PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.  tel/ 222 103 413 babusova@zsjeseniova.cz, zastupce1@zsjeseniova.cz.

Jednotlivé části zkoušky 2.stupně: Forma testu, případného ústního přezkoušení.

Garant kooperace s PL 2.stupeň, přijímací řízení:    Mgr. Martin Tauber tel/ 222 103 414  tauber@zsjeseniova.cz, zastupce2@zsejeseniova.cz

Tyto formuláře jsou určeny pro přijímání žáků 2.-9.ročníku s trvalým pobytem v ČR. Je nám líto, ale v současné době již další žáky do 2.-9.ročníku nepřijímáme. 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ (*.pdf) ŽÁDOST O PŘIJETÍ (*.doc)
ÚDAJE PRO EVIDENCI DO ŠKOLNÍ MATRIKY (*.pdf) ÚDAJE PRO EVIDENCI DO ŠKOLNÍ MATRIKY (*.doc)

Žáci z Park Lane jsou přijímáni vždy  s ohledem na kapacitu naší školy.

Podrobnější informace u PhDr. G.Babušové, Ph.D.,  babusova@zsjeseniova.cz, 222 103 413

Přezkoušení žáků 2019/2020    1.stupeň     Norbertov 4.2.2020, Valdštejnská 6.2.2020

2.stupeň 12.2.2020

 V případě přihlášení/přijetí dítěte na gymnázium vyřizuje administrativu výchovný poradce a zástupce pro 2.stupeň Mgr. M. Tauber, tauber@zsjeseniova.cz, 222 103 414.  Kontaktujte nás tedy včas, nejpozději do 20.2. 2020. Přihlášky vám na základě sdělení názvu školy,  kódu oboru a názvu předmětu připravíme. Děkujeme.

 

Zápis do 1.ročníku 2020/2021  viz MENU Zápis a 1. ročník, registrace 17.4.-20.4.2020. Dne 22.4. 2020 zápis bez přítomnosti dítěte, kontrola dokladů, stvrzení žádosti přijetí/odkladu, bude telefonicky dojednáno.