Enter your keyword

Přihlášky k talentovým zkouškám – nezapomeňte – termín 30.11.2020

Přihlášky k talentovým zkouškám – nezapomeňte – termín 30.11.2020

Dobrý den, žáci a rodiče -připomínám, že do 30.11.2020 je třeba odevzdat přihlášky na školy s talentovou zkouškou (střední školy a konzervatoře s uměleckým zaměřením a sportovní gymnázia).

Zatím jsme předali žákům 9. tříd dvě potvrzené přihlášky, jedna je v jednání. Přihlášky vám škola vyplní, vytiskne, potvrdí razítkem a podpisem paní ředitelky. Talentovou zkoušku můžete vykonat na dvou středních školách (zpravidla v lednu), v případě neúspěchu si žák podává další dvě přihlášky stejně jako většina žáků 9. tříd v březnu 2021.

V případě zájmu kontaktujte třídní učitelky nebo výchovného poradce.

Martin Tauber, výchovný poradce školy