Enter your keyword

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

       logo

Základní informace

 

3.2.2023 jsou pololetní prázdniny, provoz školní družiny je tento den přerušen.

Od 3.1.2023 je nepřítomna vychovatelka ilona kramlová, zástup je zajištěn pedagogickým pracovníkem.

 

NOVINKA
Od října začíná školní družina vydávat družinový časopis, ve kterém rodiče i děti najdou informace o aktivitách školní družiny za minulý měsíc. Nový časopis bude vždy k dispozici poslední den v měsíci. Věříme, že se vám bude časopis líbit. 
Kolektiv ŠD

 

Družinový časopis ke stažení a shlédnutí zde:

časopis září

časopis říjen

časopis listopad

ČASOPIS PROSINEC

 Rozdělení žáků do oddělení školní družiny: 

Oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna Týdenní plány
1.oddělení Soukopová Elen 1.A+4.C 1.A ZŠ JESENIOVA ŠD plán _1
2.oddělení Kramlová Ilona 1.B 1.B ZŠ JESENIOVA ŠD plán _2
3.oddělení Ballon-Mierná Adéla 1.C   1.C ZŠ JESENIOVA ŠD plán _3
4.oddělení Mrázková Eva 2.A+4.C 2.A ZŠ JESENIOVA ŠD plán _4
5. oddělení Štěpánková Kateřina 2.B 2.B ZŠ JESENIOVA ŠD plán _5
6. oddělení    Šťovíčková Tereza 2.C  2.C ZŠ JESENIOVA ŠD plán _6
7. oddělení Laštovičková Jana 3.A+5.A 3.A ZŠ JESENIOVA ŠD plán _7
8. oddělení Pidmalivska Maryna 3.C+5.B 3.C ZŠ JESENIOVA ŠD plán _8
9. oddělení Jozová Miroslava 4.A.B,C 4.B ZŠ JESENIOVA ŠD plán _9
Odchody dětí ze školní družiny:
 • 13.15 – 1.třídy vestibulem
 • 13.30 – 2.třídy vestibulem
 • 13.45 – 3.třídy a 5.třídy vestibulem
 • 14.00 – 4.třídy vestibulem
 • 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 – všechna oddělení vestibulem

—————————————————————————————————————————————————-

Vedoucí školní družiny :

Eva Mrázková, 777479031, mrazkova@zsjeseniova.cz.

Pracovnice školní družiny: Eva Mrázková, Miroslava Jozová, Ilona Kramlová, Elen Soukopová, Jana Laštovičková, Kateřina Štěpánková, Tereza Šťovíčková, Adéla Ballon-Mierná, Maryna Pidmalivska

Kontakt na vychovatelky ŠD: mrazkova@zsjeseniova.cz, jozova@zsjeseniova.cz, kramlova@zsjeseniova.cz, soukopova@zsjeseniova.cz, stepankova@zsjeseniova.cz, lastovickova@zsjeseniova.cz, stovickova@zsjeseniova.cz, pidmalivska@zsjeseniova.cz, ballon@zsjeseniova.cz


Úhrada za školní družinu
 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 15.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,- Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 1000,-Kč (I. pololetí šk. roku) + 1000,-Kč (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů
Řád školní družiny
 • Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 5.ročníku.
 • Do ŠD je žák přijímán na základě vyplněné přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. dne v měsíci).
 • Provozní doba ŠD:

1. Ranní provoz:  pondělí – pátek od 6,30 do 7,45 hodin, příchod žáků nejpozději v 7,30 hodin hlavním vchodem

2. Odpolení provoz:  pondělí – pátek do 17,30 odchod hlavním vchodem

 • Oddělení se naplňují do počtu 27 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.
 • V zápisním lístku a notýsku ŠD rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů. Notýsek ŠD žáci obdrží na začátku školního roku a slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami.
 • Žádáme, aby rodič vždy psal do notýsku přesný čas odchodu dítěte ze ŠD.
 • Mimořádný samostatný odchod žáka musí být uveden v žádosti o uvolnění, která je dostupná v dokumentech školní družiny. Na telefonické žádosti a SMS nebude brán zřetel !
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně, a to odhláškou dostupnou v dokumentech školní družiny.
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je možné pouze se souhlasem rodičů od 15.30 a od 2. ročníků.
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na webových stránkách školní družiny u každého oddělení a mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče.
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny odvádí vychovatelka v 7:40 hod. všechny děti do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučující. Vychovatelka zkontroluje odchody žáků a zaznamenává je do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody ve 13,15, 13.30, 13.45, 14.00, 15.30,16.00,16.30,17.00,17,30 řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům.
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu a zvýšené hygieny.
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno.

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2022/2023
 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (240 žáků), na základě vyplněné přihlášky a zápisního lístku, který lze doplnit až na počátku školního roku. Přihlášku a zápisní lístek odevzdejte nejpozději do 28.6.2022 ve vestibulu školy. ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržování zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány ZŠ Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 3. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity školní družiny.
 4. Přijímáni budou žáci 1.- 4. ročníku.
 5. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni i žáci 5. ročníku.
 6. V případě, že počet přihlášek bude vyšší, než počet volných míst, o přijetí do školní družiny rozhodne losování.
 7. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny.
Dokumenty školní družiny ke stažení:
Žádost-o-uvolnění-ze-ŠD
Odhláška-ze-ŠD-od-2022

Akce školní družiny 2022/2023

14.9.2022   Projektový den – DRAVCI (13.00-15.30)
23.9.2022 KINO AERO – PŘEDSTAVENÍ PROMĚNA
12.10.2022 TOBOGA FANTASY ZLIČÍN (13.15 – 17.00)
17.10.2022 PROJEKT BEZPEČNÝ PES – MŮJ PES, MŮJ KAMARÁD (14.00 – 15.00)
21.10.2022 SOLNÁ JESKYNĚ (13.30 – 15.30) – 7.ODDĚLENÍ
24.10.2022 TOBOGA FANTASY ZLIČÍN (13.15 – 17.00)
31.10.2022 HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA (13.30 – 15.00)
9.11.2022 VAŘÍME A PEČEME VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (13.30 – 15.30) – 4.ODDĚLENÍ, AKCE 1 x ZA 14 DNÍ
11.11.2022 SOLNÁ JESKYNĚ (13.30. – 15.30) – 6.ODDĚLENÍ
15.11.2022 NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA – ZVÍŘATA OD NEJMENŠÍCH PO NEJVĚTŠÍ  (13.30 – 16.00) – 4.-5.ODDĚLENÍ, MAX.30 DĚTÍ
16.11.2022 ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE – 1.TŘÍDY
16.11.2022 VAŘÍME A PEČEME VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (13.30 – 15.30) – 5.ODDĚLENÍ, AKCE 1 x ZA 14 DNÍ
21.11.2022 ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE – 2.-3.TŘÍDY
28.11.2022 KINO AERO – PŘEDSTAVENÍ: TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU ( 14.30 -16.00)
7.12.2022 NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA – OKNA DO PRAVĚKU (12.30-14.30) – 4.-5.ODDĚLENÍ, MAX.30 DĚTÍ
7.12.2022 Zámek Loučeň – Příběh vánočního stromečku a vánoční dílničky (1.-3.oddělení)
9.12.2022 Bruslení pod Žižkovskou věží (2.oddělení)
19.12.2022 KINO AERO – PŘEDSTAVENÍ: PRINC MAMÁNEK (14.00-15.40)
20.12.2022 Výlet na Zámek Brandýs nad Labem s vánočními dílnami (12.00-16.00)
4.1.2023 PEČEME A VAŘÍME VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (13.30-16.00) – 5.ODDĚLENÍ
9.1.2023 BRUSLENÍ POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ (13.00-15.30) – 3.ODDĚLENÍ A 5.ODDĚLENÍ
11.1.2023 PEČEME A VAŘÍME VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (13.30-16.00) – 4.ODDĚLENÍ
13.1.2023 KINO AERO – PŘEDSTAVENÍ: KOCOUR V BOTÁCH (14.00-15.40) – VOLBY
27.1.2023 funpark čestlice (13.20-16.40) – VOLBY