Enter your keyword

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

       logo

Základní informace

 

POZOR ZMĚNA V ODCHODECH! ODCHOD VE 12.30 SE RUŠÍ !

Vážení rodiče,  z provozních důvodů musíme od 20.11.2023 upravit časy odchodů dětí ze školní družiny. Odchody měníme takto: 13.15 hod. – 1.třídy, 13.30 hod. – 2.třídy, 13.45 hod. – 3.třídy, 14.00 hod. – 4.třídy Odpolední odchody zůstávají stejné.

V případě, že nutně potřebujete dítě vyzvednout po vyučování, informujte prosím třídní učitelku, která dítě odvede na oběd. Do sdělníčku napište – NEJDE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. Po obědě dítě odchází SAMO do vestibulu, kde si ho vyzvednete.

Děkujeme za pochopení.

Družinový časopis ke stažení a shlédnutí zde:

časopis září 2022
časopis říjen 2022
časopis listopad 2022
ČASOPIS PROSINEC 2022
ČASOPIS LEDEN 2023
ČASOPIS ÚNOR 2023
ČASOPIS BŘEZEN 2023
ČASOPIS DUBEN 2023
ČASOPIS KVĚTEN 2023
ČASOPIS ČERVEN 2023
ČASOPIS ZÁŘÍ 2023
ČASOPIS ŘÍJEN 2023
ČASOPIS LISTOPAD 2023

 Rozdělení žáků do oddělení školní družiny

2023 – 2024 

Oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna Týdenní plány
1.oddělení Pidmalivska Maryna 1.A 1.A ZŠ JESENIOVA ŠD plán _1
2.oddělení Mrázková Eva 1.B 1.B ZŠ JESENIOVA ŠD plán _2
3.oddělení Soukopová Elen 2.A+4.C 2.A ZŠ JESENIOVA ŠD plán _3
4.oddělení Bradáčová Veronika 2.B 2.B ZŠ JESENIOVA ŠD plán _4
5. oddělení Ballon- -Mierná Adéla 2.C 2.C ZŠ JESENIOVA ŠD plán _5
6. oddělení    Gründlerová Dominika 3.A  3.A ZŠ JESENIOVA ŠD plán _6
7. oddělení Goitková Ema/Krištofová Dana 3.B 5.C ZŠ JESENIOVA ŠD plán _7
8. oddělení Šťovíčková Tereza 3.C+4.C 3.C ZŠ JESENIOVA ŠD plán _8
9. oddělení Jozová Miroslava 4.A+4.C 5.B ZŠ JESENIOVA ŠD plán _9
Odchody dětí ze školní družiny: 
 • 12.30 – PO OBĚDĚ (DLE ROZVRHU TŘÍD, KDYŽ KONČÍ V 11.40)
  změna tento odchod se  provozních důvodů ruší.
 • 13.15 – 1.třídy vestibulem
 • 13.30 – 2.třídy vestibulem
 • 13.45 – 3.třídy vestibulem
 • 14.00 – 4.třídy vestibulem
 • 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 – všechna oddělení vestibulem

—————————————————————————————————————————

Vedoucí školní družiny :

Eva Mrázková, 777479031, mrazkova@zsjeseniova.cz.

Pracovnice školní družiny: Eva Mrázková, Miroslava Jozová, Elen Soukopová, Tereza Šťovíčková, Adéla Ballon-Mierná, Maryna Pidmalivska, Ema Goitková, Dominika Gründlerová, Dana Krištofová, Veronika Bradáčová

Kontakt na vychovatelky ŠD: mrazkova@zsjeseniova.cz, jozova@zsjeseniova.cz, gründlerova@zsjeseniova.cz, soukopova@zsjeseniova.cz, kristofova@zsjeseniova.cz, goitkova@zsjeseniova.cz, stovickova@zsjeseniova.cz, bradacova@zsjeseniova.cz, pidmalivska@zsjeseniova.cz, ballon@zsjeseniova.cz

 

Úhrada za školní družinu
 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 15.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,- Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 1000,-Kč (I. pololetí šk. roku) + 1000,-Kč (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů
Řád školní družiny
 • Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 5.ročníku.
 • Do ŠD je žák přijímán na základě vyplněné přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. dne v měsíci)
 • Provozní doba ŠD:

1. Ranní provoz:  pondělí – pátek od 6,30 do 7,45 hodin, příchod žáků nejpozději v 7,30 hodin hlavním vchodem

2. Odpolení provoz:  pondělí – pátek do 17,30 odchod hlavním vchodem

 • Oddělení se naplňují do počtu 27 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.
 • V zápisním lístku a notýsku ŠD rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů. Notýsek ŠD žáci obdrží na začátku školního roku a slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami.
 • Žádáme, aby rodič vždy psal do notýsku přesný čas odchodu dítěte ze ŠD.
 • Mimořádný samostatný odchod žáka musí být uveden v žádosti o uvolnění, která je dostupná v dokumentech školní družiny. Na telefonické žádosti a SMS nebude brán zřetel !
 • Žák, který byl již rodiči ze školy vyzvednut, se do školní družiny nevrací.
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně, a to odhláškou dostupnou v dokumentech školní družiny.
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je možné pouze se souhlasem rodičů od 15.30 a od 2. ročníků.
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na webových stránkách školní družiny u každého oddělení a mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče.
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny odvádí vychovatelka v 7:45 hod. všechny děti do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučující. Vychovatelka zkontroluje odchody žáků a zaznamenává je do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody ve 13,15, 13.30, 13.45, 14.00, 15.30,16.00,16.30,17.00,17,30 řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům.
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu a zvýšené hygieny.
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno.

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2023/2024
 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (240 žáků), na základě vyplněné přihlášky a zápisního lístku, který lze doplnit až na počátku školního roku. Přihlášku a zápisní lístek odevzdejte nejpozději do 10.6.2024 ve vestibulu školy. ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržování zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány ZŠ Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 3. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity školní družiny.
 4. Přijímáni budou žáci 1.- 4. ročníku.
 5. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni i žáci 5. ročníku.
 6. V případě, že počet přihlášek bude vyšší, než počet volných míst, o přijetí do školní družiny rozhodne losování.
 7. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny.
Dokumenty školní družiny :
Roční plán ŠD
Školni vzdelavaci program
Žádost-o-uvolnění-ze-ŠD
Odhláška-ze-ŠD
Akce školní družiny 2023/2024
2.pololetí:
16.2.2024 Toboga Fantasy Zličín (13.15-17.00) 
16.2.2024 Krokodýlí ZOO – 3.a 
16.202024 Solná jeskyně (13.30-15.30)  – 4.A,C     
21.2.2024 Žirafa Čestlice (13.15-16.30)   
23.2.2024 Kino Aero, představení: NOEMOVA ARCHA (14.00-15.30)
9.2.2024 Národní muzeum , výukový program   (12.00-14.30) – 1.B, 2.C-Tento termín zrušen
1.3.2024 Solná jeskyně (13.30-15.30) – 2.B (2.c zrušeno)
21.3.2023 Workshop Albi (13.00-15.30) – 2.C
24.4.2024 Lesní pedagogika, Stará Boleslav-Káraný (13.00-17.00) – 1.A, 1.B, 2.C, 2.B
2.5.2024 lesní pedagogika, Stará Boleslav-Káraný (13.00-17.00) – 2.A, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A
3.5.2024 KINO AERO – PŘEDSTAVENÍ: JAK ZACHRÁNIT DRAKA (14.00-15.30)
9.5.2024 NÁRODNÍ MUZEUM – PROGRAM: ZVÍŘATA OD NEJMENŠÍCH PO NEJVĚTŠÍ ( 12.30 – 15.30 ) – 1.b, 2.c
14.5.2024 BOTANICUS OSTRÁ – CENTRUM ŘEMESEL (12.00 – 16.30) – 1.A, 1.B, 2.C
4.6.2024 Divadlo ve školní družině (14.00 – 15.15)
7.6.2024 Kino Aero – PŘEDSTAVENÍ: GARFIELD VE FILMU (14.00 – 15.30)
19.6.2024 Celodenní výlet – Heroland – Země her u Kutné Hory (8.00 – 15.00) – 1.A, 1.B, 2.C
21.6.2024 Celodenní výlet – Heroland – Země her u Kutné Hory (8.00 – 15.00) – 2.A, 2.B, 3.A, 3.C