Enter your keyword

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

       logo

Základní informace

Od 3.1.2023 je nepřítomna vychovatelka ilona kramlová, zástup je zajištěn pedagogickým pracovníkem.

 

Družinový časopis ke stažení a shlédnutí zde:

časopis září
časopis říjen
časopis listopad
ČASOPIS PROSINEC
ČASOPIS LEDEN
ČASOPIS ÚNOR
ČASOPIS BŘEZEN
ČASOPIS DUBEN

 

 Rozdělení žáků do oddělení školní družiny: 

Oddělení Jméno vychovatelky Složení oddělení Učebna Týdenní plány
1.oddělení Soukopová Elen 1.A+4.C 1.A ZŠ JESENIOVA ŠD plán _1
2.oddělení Kramlová Ilona 1.B 1.B ZŠ JESENIOVA ŠD plán _2
3.oddělení Ballon-Mierná Adéla 1.C   1.C ZŠ JESENIOVA ŠD plán _3
4.oddělení Mrázková Eva 2.A+4.C ŠD1 ZŠ JESENIOVA ŠD plán _4
5. oddělení Štěpánková Kateřina 2.B ŠD2 ZŠ JESENIOVA ŠD plán _5
6. oddělení    Šťovíčková Tereza 2.C  2.C ZŠ JESENIOVA ŠD plán _6
7. oddělení Laštovičková Jana 3.A+5.A 3.A ZŠ JESENIOVA ŠD plán _7
8. oddělení Pidmalivska Maryna 3.C+5.B 3.C ZŠ JESENIOVA ŠD plán _8
9. oddělení Jozová Miroslava 4.A.B,C 4.B ZŠ JESENIOVA ŠD plán _9
Odchody dětí ze školní družiny:
 • 12.30 – PO OBĚDĚ (DLE ROZVRHU TŘÍD, KDYŽ KONČÍ V 11.40)
 • 13.15 – 1.třídy vestibulem
 • 13.30 – 2.třídy vestibulem
 • 13.45 – 3.třídy a 5.třídy vestibulem
 • 14.00 – 4.třídy vestibulem
 • 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 – všechna oddělení vestibulem

—————————————————————————————————————————————————-

Vedoucí školní družiny :

Eva Mrázková, 777479031, mrazkova@zsjeseniova.cz.

Pracovnice školní družiny: Eva Mrázková, Miroslava Jozová, Ilona Kramlová, Elen Soukopová, Jana Laštovičková, Kateřina Štěpánková, Tereza Šťovíčková, Adéla Ballon-Mierná, Maryna Pidmalivska

Kontakt na vychovatelky ŠD: mrazkova@zsjeseniova.cz, jozova@zsjeseniova.cz, kramlova@zsjeseniova.cz, soukopova@zsjeseniova.cz, stepankova@zsjeseniova.cz, lastovickova@zsjeseniova.cz, stovickova@zsjeseniova.cz, pidmalivska@zsjeseniova.cz, ballon@zsjeseniova.cz


Úhrada za školní družinu
 • měsíčně 200,- Kč (úhrada vždy do 15.dne v měsíci), pouze ranní ŠD 100,- Kč měsíčně.
 • možnost platby ve dvou splátkách 1000,-Kč (I. pololetí šk. roku) + 1000,-Kč (II. pololetí šk. roku)
 • číslo účtu 2000792369/0800, na který se úhrada posílá
 • variabilní symbol obdrží žáci u svých třídních učitelů
Řád školní družiny
 • Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku, na žádost rodičů a pokud to kapacita družiny dovolí, mohou být zařazeni i žáci 5.ročníku.
 • Do ŠD je žák přijímán na základě vyplněné přihlášky od rodičů a zaplaceného poplatku (vždy do 15. dne v měsíci)
 • Provozní doba ŠD:

1. Ranní provoz:  pondělí – pátek od 6,30 do 7,45 hodin, příchod žáků nejpozději v 7,30 hodin hlavním vchodem

2. Odpolení provoz:  pondělí – pátek do 17,30 odchod hlavním vchodem

 • Oddělení se naplňují do počtu 27 žáků denně přítomných. Do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.
 • V zápisním lístku a notýsku ŠD rodiče vyplňují odchody žáka a způsob odchodů. Notýsek ŠD žáci obdrží na začátku školního roku a slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkami.
 • Žádáme, aby rodič vždy psal do notýsku přesný čas odchodu dítěte ze ŠD.
 • Mimořádný samostatný odchod žáka musí být uveden v žádosti o uvolnění, která je dostupná v dokumentech školní družiny. Na telefonické žádosti a SMS nebude brán zřetel !
 • Odhlášení žáka je možné pouze písemně, a to odhláškou dostupnou v dokumentech školní družiny.
 • Náplň práce ŠD obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. Vypracovávání domácích úkolů je možné pouze se souhlasem rodičů od 15.30 a od 2. ročníků.
 • Týdenní plány jednotlivých oddělení se zveřejňují na webových stránkách školní družiny u každého oddělení a mají motivační charakter pro děti a informativní pro rodiče.
 • Zodpovědnost za žáka v době provozu ŠD mají vychovatelky ŠD. Vychovatelka ranní družiny vede docházkový sešit, kam denně zapisuje čas příchodu jednotlivých dětí do ŠD. Po ukončení ranní družiny odvádí vychovatelka v 7:45 hod. všechny děti do tříd. Po vyučování přebírá vychovatelka děti od třídní učitelky/vyučující. Vychovatelka zkontroluje odchody žáků a zaznamenává je do docházkového listu. Při odchodu na kroužky si přebírá děti vedoucí jednotlivých kroužků. Odchody ve 13,15, 13.30, 13.45, 14.00, 15.30,16.00,16.30,17.00,17,30 řídí vychovatelka a předává děti přímo rodičům.
 • Vychovatelky dbají při pobytu dětí v ŠD na dodržování pitného režimu a zvýšené hygieny.
 • Na žáky ŠD se vztahuje vnitřní režim školy. Při jeho soustavném porušování může být dítě ze ŠD vyloučeno.

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny 2022/2023
 1. Přijetí do školní družiny (ŠD) není nárokové a rozhoduje o něm vedení školy.
 2. Žáci jsou do ŠD přijímáni do naplnění kapacity (240 žáků), na základě vyplněné přihlášky a zápisního lístku, který lze doplnit až na počátku školního roku. Přihlášku a zápisní lístek odevzdejte nejpozději do 28.6.2022 ve vestibulu školy. ZŠ Jeseniova si je vědoma dodržování zásad souvisejících s obecně platným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje na zápisním lístku a přihlášce do ŠD budou zpracovány ZŠ Jeseniova, Praha 3 jako správcem osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.
 3. Na později podané přihlášky bude brán zřetel pouze při nenaplnění kapacity školní družiny.
 4. Přijímáni budou žáci 1.- 4. ročníku.
 5. Pokud nebude naplněna kapacita školní družiny, budou přijímáni i žáci 5. ročníku.
 6. V případě, že počet přihlášek bude vyšší, než počet volných míst, o přijetí do školní družiny rozhodne losování.
 7. Do školní družiny nemusí být přijat žák, jehož zákonní zástupci řádně a včas neplatili v minulých letech poplatky ŠD, případně žák, který závažným způsobem porušil řád školní družiny.
Dokumenty školní družiny :
Přihláška do školní družiny 2022-2023 
Roční plán ŠD 22-23
Školni vzdelavaci program 22-23
Vnitřní řád ŠD 2022
Zápisní lístek ŠD 22-23
Žádost-o-uvolnění-ze-ŠD
Odhláška-ze-ŠD

Akce školní družiny 2022/2023

14.9.2022   Projektový den – DRAVCI (13.00-15.30)
23.9.2022 KINO AERO – PŘEDSTAVENÍ PROMĚNA
12.10.2022 TOBOGA FANTASY ZLIČÍN (13.15 – 17.00)
17.10.2022 PROJEKT BEZPEČNÝ PES – MŮJ PES, MŮJ KAMARÁD (14.00 – 15.00)
21.10.2022 SOLNÁ JESKYNĚ (13.30 – 15.30) – 7.ODDĚLENÍ
24.10.2022 TOBOGA FANTASY ZLIČÍN (13.15 – 17.00)
31.10.2022 HALLOWEENSKÁ DISKOTÉKA (13.30 – 15.00)
9.11.2022 VAŘÍME A PEČEME VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (13.30 – 15.30) – 4.ODDĚLENÍ, AKCE 1 x ZA 14 DNÍ
11.11.2022 SOLNÁ JESKYNĚ (13.30. – 15.30) – 6.ODDĚLENÍ
15.11.2022 NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA – ZVÍŘATA OD NEJMENŠÍCH PO NEJVĚTŠÍ  (13.30 – 16.00) – 4.-5.ODDĚLENÍ, MAX.30 DĚTÍ
16.11.2022 ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE – 1.TŘÍDY
16.11.2022 VAŘÍME A PEČEME VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (13.30 – 15.30) – 5.ODDĚLENÍ, AKCE 1 x ZA 14 DNÍ
21.11.2022 ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE – 2.-3.TŘÍDY
28.11.2022 KINO AERO – PŘEDSTAVENÍ: TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU ( 14.30 -16.00)
7.12.2022 NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA – OKNA DO PRAVĚKU (12.30-14.30) – 4.-5.ODDĚLENÍ, MAX.30 DĚTÍ
7.12.2022 Zámek Loučeň – Příběh vánočního stromečku a vánoční dílničky (1.-3.oddělení)
9.12.2022 Bruslení pod Žižkovskou věží (2.oddělení)
19.12.2022 KINO AERO – PŘEDSTAVENÍ: PRINC MAMÁNEK (14.00-15.40)
20.12.2022 Výlet na Zámek Brandýs nad Labem s vánočními dílnami (12.00-16.00)
4.1.2023 PEČEME A VAŘÍME VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (13.30-16.00) – 5.ODDĚLENÍ
9.1.2023 BRUSLENÍ POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ (13.00-15.30) – 3.ODDĚLENÍ A 5.ODDĚLENÍ
11.1.2023 PEČEME A VAŘÍME VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (13.30-16.00) – 4.ODDĚLENÍ
13.1.2023 KINO AERO – PŘEDSTAVENÍ: KOCOUR V BOTÁCH (14.00-15.40) – VOLBY
27.1.2023 funpark čestlice (13.20-16.40) – VOLBY
8.3.2023 DIVADLO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ – PŘEDSTAVENÍ: ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY……….. (14.00-15.15)
29.3.2023 SKANZEN PŘEROV NAD LABEM (12.45 – 16.45)
21.4.2023 Kino Aero – představení: Zoubková víla (14.00 – 15.30)
10.5.2023 ZOO Zelčín – 1.třídy + 3.C (12.30 – 17.00)
17.5.2023 ZOO Zelčín – 2.třídy (12.30 – 17.00)
20.5.2023 VÝLET ZOO NORIMBERK – DELFÍNÍ LAGUNA  (6.00 – 20.00 )
15.6.2023 PROJEKTOVÝ DEN – DRAVCI (13.30 – 15.30)
21.6.2023 HEROLAND – ZEMĚ HER – CELODENNÍ VÝLET – 2.TŘÍDY (8.00 – 15.00)
26.6.2023 HEROLAND – ZEMĚ HER – CELODENNÍ VÝLET – 1.TŘÍDY (8.00 – 15.00)