Enter your keyword

Pomoc pro učitele a žáky (rodiče) s technickým zabezpečením on-line výuky

Pomoc pro učitele a žáky (rodiče) s technickým zabezpečením on-line výuky

Praha zřídila hotline technickou pomoc pro učitele i žáky k zabezpečení online výuky

MHPHlavní město ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže reagovalo na rostoucí technické problémy, které mnohdy komplikují dálkové vzdělávání dětí. Vytvořilo webovou stránku www.pomocskolam.cz, prostřednictvím které mohou jak učitelé, tak i žáci nově požádat o technickou pomoc.