Enter your keyword

Formuláře

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ
ÚDAJE DO ŠKOLNÍ MATRIKY SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ
ŽÁDOST O VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ
ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE §41 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z VYUČOVÁNÍ SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ
ŽÁDOST O VZDĚLÁVÁNÍ – CIZINCI SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ
PŘIHLÁŠKA – CIZINCIJAZYKOVÁ PŘÍPRAVA SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ
PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ
 ODKLAD – POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ
PŘIHLÁŠKA K NEPOVINNÉMU PŘEDMĚTU – SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ
INDIVIDUÁLNÍ INFORMOVANÝ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S PORADENSKOU ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA SOUBOR K TISKU SOUBOR KE STAŽENÍ

Podmínky pro podávání žádostí

Žádost o prominutí platby za …

Žádost o příspěvek z Fondu SOLIDARITY

Vnitřní směrnice k čerpání Balíčku okamžité pomoci pro Pražany