Enter your keyword

Evaluace a autoevaluace

EVALUACE …

… je proces průběžného shromažďování informací/dat a jejich následná analýza podle stanovených kritérií/cíle.
Cílem samotné evaluace je postupné a řízené zlepšování celé organizace

VNITŘNÍ EVALUACE/HODNOCENÍ

Oblast evaluace: KLIMA ŠKOLY (leden 2023)
Dotazníkové šetření – žák – pedagogický pracovník – rodič
Cíl evaluace: zmapování klimatu školy
Při vnitřním šetření byla využita metodika z portálu kvalitniskola.cz

Oblast evaluace: Hodnocení práce pedagogických pracovníků (rok 2021)
Stanovení standardních a nadstandardních činností v práci pedagogických pracovníků
Cíl evaluace: vnitřní směrnice – Cílové odměny/ připomenutí náplně práce pedagogických pracovníků
Do diskuze, komentářů měli příležitost se zapojit všichni pedagogičtí pracovníci.

Oblast evaluace: Ve spolupráci s rodiči zajistit bezpečné prostředí pro děti ve škole (rok 2021)
Cíl evaluace: Relevantní rozhodnutí v oblasti PCR – testování žáků školy
Forma evaluace: Dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení

Oblast evaluace: Demokratická kultura ve škole (rok 2021)
Analýza dotazníkového šetření 
Cíl šetření zjistit výchozí stav demokratické kultury ve škole v souvislosti s podáním projektu „Škola, rodina, komunita – učíme se společně

EXTERNÍ EVALUACE/HODNOCENÍ

Oblast evaluace: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Forma: Inspekční činnost ČŠI
Období: 2. 2. až 8. 2. 2023
INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-244/23-A
PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIA-274/23-A

Oblast evaluace: Měření tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku
Zpráva ČŠI ze systému INSPIS FITPA.
Reporty jednotlivých tříd 3.A, 3. C, 7. A, 7. B, 7. C
Šetření proběhlo na podzim roku 2022

Oblast evaluace: Vzdělávání žáků 4. ročníku v matematice a přírodovědě
Zpráva ČŠI z šetření TIMSS 2023
Cíl šetření TIMSS: zjistit úspěšnost žáků ČR v matematice a přírodovědě v mezinárodním srovnání
Ve školním roce 2021/2022 se šetření TIMSS účastnily třídy 4. A a 4. B. Šetření se účastnilo 36 základních škol České republiky. Zpráva obsahuje informace o úspěšnosti žáků Základní školy, Praha 3, Jeseniova 96/2400  v matematice a v přírodovědě ve srovnání s žáky z jiných českých škol zapojených do šetření.