Enter your keyword

INFORMACE O IS

INFORMAČNÍ SYSTÉM (IS) ZŠ JESENIOVA

Došlo ke sloučení prostředí DM SOFTWARE  a ŠKOLY ON-LINE.  Do informačního systému školy se přihlašujte od školního roku 2023/2024 jen přes skolaonline.cz.
Obdobně je to s aplikacemi pro mobilní zařízení (telefon, tablet).
V současné době máme informaci, že prostředí DM se již dále nebude vyvíjet.
Pro mobilní zařízení doporučujeme stáhnout aplikaci ŠKOLA ONLINE.


Informační systém školy: skolaonline.cz
Správce informačního systému: Mgr. Vendula Jurášková (juraskova@zsjeseniova.cz)
Obnovit přihlašovací údaje žákům mohou: třídní učitelé, učitelé informatiky
Obnovit přihlašovací údaje rodičům mohou: třídní učitelé

Uživatelé IS

 • vedení školy
 • pedagogičtí a výchovní pracovníci
 • administrativní pracovníci
 • rodiče žáků od 1. do 9. ročníku
 • žáci od 4. do 9. ročníku
Každý uživatel

 • má svůj osobní přístup do aplikace (uživatelské jméno a heslo)
 • nikomu nesděluje své přihlašovací údaje
 • vždy se z aplikace odhlašuje a neukládá hesla do prohlížeče
 • v případě zapomenutí přihlašovacích údajů kontaktuje třídního učitele a požádejte ho o zaslání náhradního hesla

Užitečné funkce IS pro rodiče
menudmrodic

 • přehledný rozvrh dítěte a případné organizační změny (suplování, školní akce, zrušení výuky…)
 • v případě nepřítomnosti žáka ve škole možnost sledovat probrané učivo
  Výuka – Informace o výuce – Probrané učivo
 • seznam všech pedagogů, kteří učí vaše dítě
  Výuka – Informace o výuce – Seznam vyučujících
 • posílání zpráv učiteli prostřednictvím IS
  Komunikace zprávy
 • funkce přihlašování a odhlašování obědů (IS je propojen se systémem www.strava.cz)
  Ostatní moduly – Stravovací systém
 • přihlášky/odhlášky na kroužky
  Ostatní moduly – Přehled akcí
 • přepínání mezi sourozenci pod jedním účtem (uživatelským jménem a heslem)
  Pokud nemáte funkci nastavenu kontaktujte správce IS
 • rodiče žáků 4. až 9. ročníku pracují s elektronickou žákovskou knížkou
  • podepisují známky žáků v elektronické žákovské knížce
   Hodnocení – Výpis hodnocení – Průběžné hodnocení
  • podepisují pochvaly a kázeňská opatření
   Hodnocení – Výpis hodnocení – Chování žáka/studenta