Enter your keyword

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU A BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis pro školní rok 2024/25 proběhne v 10. a 11. dubna 2024.
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 bude ve školním roce 2024/25 otevírat dvě první třídy.
Rezervační systém (Zápisy Online) pro osobní návštěvu školy je otevřen od 4. 3. 2024.
ODKAZ DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
Po zarezervování termínu Vám přijde na e-mail automaticky zpráva.

Doklady potřebné k zápisu
Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) – zákonného zástupce
Rodný list dítěte (u dětí cizinců – jiný doklad totožnosti)

Organizací zápisu do prvních tříd je ředitelkou školy pověřena zástupkyně pro I. stupeň PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. (tel. 222 103 413, e-mail: babusova@zsjeseniova.cz), na kterou se můžete obracet s případnými dotazy.


užitečné informace k zápisu

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok
seznam dle spádových ulic
mapa
Rodič může přihlásit své dítě na libovolnou školu a podat libovolný počet přihlášek. Povinnost přijmout dítě k povinné školní docházce má však jen spádová škola.
Vzhledem k velké naplněnosti škol doporučujeme podat přihlášku na spádovou školu a rezervovat si tak místo.

Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě?
Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, je třeba při osobní návštěvě školy dodat doporučení doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.


Co by měl umět správný předškolák!

Doporučení z MŠMT. soubor-desatero-pro-rodice-99-
Naučte své dítě co největší samostatnosti.
Nedělejte vše za ně, však ono to samo zvládne! Pouze dohlížejte, kontrolujte, buďte důslední a sjednoťte výchovu!
Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám:

 • zavázat si boty, zapnout knoflík
 • převléknout se, uklidit si věci do tělocviku
 • připravit si na lavici věci na výtvarnou výchovu a další předměty
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu mámy či táty (NE, že bude chystat věci mamka), aby věděl, kde co má
 • naobědvat se – používat příbor, základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat
 • obsloužit se sám na WC, používat kapesník

Je důležité, aby děti pocítily sebevědomí, že už spoustu věcí dokáží samostatně, bez pomoci dospělých.

DESATERO PRVŇÁČKA:

 1. Zvládnu odloučení od rodičů. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče i sourozenci.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Na tkaničce už umím udělat mašličku. Umím si poradit s knoflíky, kapesníkem.
 4. Dokáži uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 5. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami a poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou. Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 6. Nevynucuji si pozornost nevhodným chováním (bouchání, vztekání, křik, pláč, přerušování rozhovoru druhých). Umím dodržovat pravidla.
 7. Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce! Umím používat všechny části příboru.
 8. Dovedu naslouchat vyprávění se zájmem a v klidu. Snažím se správně artikulovat.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam správně patří.

 DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VÁS !