Enter your keyword

motto pedagogických pracovníků ZŠ Jeseniova
Učení dětí je náročná práce, kterou může dělat jen ten, koho skutečně baví a naplňuje.

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ 10.4. a 11.4. 2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pro zájemce o první třídu 2024/2025 a sportovní třídu (6. ročník 2024/2025) pořádáme Den otevřených dveří 21. 3. 2024 od 10:00 hodin.
Naši stávající rodiče mohou nahlédnout do výuky 21. 3. 2024 od 8:00 hodin.


Učení měkkých dovedností, podporujících sociální a emoční inteligenci, je pro nás stejně důležité jako tvrdých dovedností (data, fakta, naučené znalosti a dovednosti, které se dají změřit).


Vyučující především na I. stupni naší školy zařazují do vzdělávání žáků prvky programu Začít spolu. ZŠ Jeseniova si vybírá z různých vzdělávacích programů a směrů formy a metody práce tak, aby zůstala zachována kontinuita a prostupnost našeho školního vzdělávacího programu.

ZŠ Jeseniova je v projektu KiVa kontrolní školou.


Od 1. 9. 2021 jsme upravili školní vzdělávací plán (ŠVP). Informatiku učíme od 4. do 9. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně.

I

Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče, dne 21. 3. 2024 pořádáme od 10:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro zájemce o 1. třídu a sportovní třídu (6. ročník) 2024/2025. Sraz je v 10:00 před budovou školy. Z organizačních a bezpečnostních důvodů žádáme o Vaši registrace ve FORMULÁŘI. Naši současní rodiče mohou do výuky nahlédnout také 21. 3. 2024 od 8:05 […]

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ – elektronická rezervace

Vážení rodiče, elektronický rezervační systém k ZÁPISU PRVŇÁČKŮ bude spuštěn od 4. 3. 2024 do 9. 4. 2024. Odkaz na elektronický systém je vložen zde.  Všechny zájemce o první třídu zveme 21. 3. 2024 od 10:00 hodin na Den otevřených dveří. Sraz je v 10:00 před budovou školy, kde Vás vyzvedne PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. […]

O2 – Chytrá škola

Preventivní programy díky grantu O2 Chytrá škola  Naše škola uspěla v grantovém řízení O2 Chytrá škola a získali jsme tak finance na vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu, mediální a počítačové gramotnosti i pro rozvoj využívání moderních technologií ve výuce. Díky grantu budeme moci realizovat preventivní programy pro žáky, rodiče i učitele. Seznámíme se tak […]

PÉBÉČKO – automat na svačiny

Vážení rodiče, v listopadu 2023 jsme na stránkách školy uveřejnili výsledky projektu „PÉBÉČKO 2023“. V pondělí 26. 2. 2024 děti obdrží od svých třídních učitelů informační leták a kartu k automatu HAPPY SNACK. Automat na svačiny je druhým vítězným projektem, který si děti přály.

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024 – VÝSLEDKY

Vážení rodiče, milí žáci, dne 21. 2. proběhly PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024. Na níže uvedených odkazech jsou uveřejněny výsledky. Každému žákovi byl přidělen číselný kód (viz zvací dopis), pod kterým nalezne počet bodů, který v PŘIJÍMAČKÁCH NANEČISTO 2024 získal. Ve školním roce 2023/2024 se PŘIJÍMAČEK NANEČISTO účastnilo šest základních škol MČ Praha 3. PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024 […]

ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ PŘI ČEKÁNÍ NA OBĚD

Vážení rodiče, milí žáci, na poslední pedagogické radě v I. pololetí školního roku 2023/2024 pedagogičtí pracovníci odhlasovali rozšíření ZÁKAZU MOBILNÍCH TELEFONŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ také na ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ PŘI ČEKÁNÍ NA OBĚD. Od uvedeného opatření očekáváme, že děti budou lépe vnímat pokyny pedagogického dozoru a více svoji pozornost zaměří na oběd.

Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vážení rodiče, dne 21. 3. 2024 pořádáme od 10:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro zájemce o 1. třídu a sportovní třídu (6. ročník) 2024/2025. Sraz je v 10:00 před budovou školy. Z organizačních a bezpečnostních důvodů žádáme o Vaši registrace ve FORMULÁŘI. Naši současní rodiče mohou do výuky nahlédnout také 21. 3. 2024 od 8:05 […]

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ – elektronická rezervace

Vážení rodiče, elektronický rezervační systém k ZÁPISU PRVŇÁČKŮ bude spuštěn od 4. 3. 2024 do 9. 4. 2024. Odkaz na elektronický systém je vložen zde.  Všechny zájemce o první třídu zveme 21. 3. 2024 od 10:00 hodin na Den otevřených dveří. Sraz je v 10:00 před budovou školy, kde Vás vyzvedne PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. […]

O2 – Chytrá škola

Preventivní programy díky grantu O2 Chytrá škola  Naše škola uspěla v grantovém řízení O2 Chytrá škola a získali jsme tak finance na vzdělávání v oblasti bezpečí na internetu, mediální a počítačové gramotnosti i pro rozvoj využívání moderních technologií ve výuce. Díky grantu budeme moci realizovat preventivní programy pro žáky, rodiče i učitele. Seznámíme se tak […]

PÉBÉČKO – automat na svačiny

Vážení rodiče, v listopadu 2023 jsme na stránkách školy uveřejnili výsledky projektu „PÉBÉČKO 2023“. V pondělí 26. 2. 2024 děti obdrží od svých třídních učitelů informační leták a kartu k automatu HAPPY SNACK. Automat na svačiny je druhým vítězným projektem, který si děti přály.

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024 – VÝSLEDKY

Vážení rodiče, milí žáci, dne 21. 2. proběhly PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024. Na níže uvedených odkazech jsou uveřejněny výsledky. Každému žákovi byl přidělen číselný kód (viz zvací dopis), pod kterým nalezne počet bodů, který v PŘIJÍMAČKÁCH NANEČISTO 2024 získal. Ve školním roce 2023/2024 se PŘIJÍMAČEK NANEČISTO účastnilo šest základních škol MČ Praha 3. PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024 […]

ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ PŘI ČEKÁNÍ NA OBĚD

Vážení rodiče, milí žáci, na poslední pedagogické radě v I. pololetí školního roku 2023/2024 pedagogičtí pracovníci odhlasovali rozšíření ZÁKAZU MOBILNÍCH TELEFONŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ také na ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ PŘI ČEKÁNÍ NA OBĚD. Od uvedeného opatření očekáváme, že děti budou lépe vnímat pokyny pedagogického dozoru a více svoji pozornost zaměří na oběd.