Enter your keyword

motto pedagogických pracovníků ZŠ Jeseniova
Učení dětí je náročná práce, kterou může dělat jen ten, koho skutečně baví a naplňuje.

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ 10.4. a 11.4. 2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pro zájemce o první třídu 2024/2025 a sportovní třídu (6. ročník 2024/2025) pořádáme Den otevřených dveří 21. 3. 2024 od 10:00 hodin.
Naši stávající rodiče mohou nahlédnout do výuky 21. 3. 2024 od 8:00 hodin.


Učení měkkých dovedností, podporujících sociální a emoční inteligenci, je pro nás stejně důležité jako tvrdých dovedností (data, fakta, naučené znalosti a dovednosti, které se dají změřit).


Vyučující především na I. stupni naší školy zařazují do vzdělávání žáků prvky programu Začít spolu. ZŠ Jeseniova si vybírá z různých vzdělávacích programů a směrů formy a metody práce tak, aby zůstala zachována kontinuita a prostupnost našeho školního vzdělávacího programu.

ZŠ Jeseniova je v projektu KiVa kontrolní školou.


Od 1. 9. 2021 jsme upravili školní vzdělávací plán (ŠVP). Informatiku učíme od 4. do 9. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně.

Aktuality

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024 – VÝSLEDKY

Vážení rodiče, milí žáci, dne 21. 2. proběhly PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024. Na níže uvedených odkazech jsou uveřejněny výsledky. Každému žákovi byl přidělen číselný kód, pod kterým nalezne počet bodů, který v PŘIJÍMAČKÁCH NANEČISTO 2024 získal. PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024 _ MATEMATIKA_VÝSLEDKY PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024 _ ČESKÝ JAZYK_VÝSLEDKY  

ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ PŘI ČEKÁNÍ NA OBĚD

Vážení rodiče, milí žáci, na poslední pedagogické radě v I. pololetí školního roku 2023/2024 pedagogičtí pracovníci odhlasovali rozšíření ZÁKAZU MOBILNÍCH TELEFONŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ také na ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ PŘI ČEKÁNÍ NA OBĚD. Od uvedeného opatření očekáváme, že děti budou lépe vnímat pokyny pedagogického dozoru a více svoji pozornost zaměří na oběd.

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024

Vážení rodiče, ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme připravili pro žáky devátých ročníků PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO. Dne 21. února 2024 budou žáci devátého ročníku absolvovat PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO na některé ze základních škol MČ Praha 3, nikoliv však na své. Naším cílem je: – vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co […]

Přihlášky na SŠ

Vážení rodiče, pokud potřebujete pomoci s elektronickým podáním přihlášky Vašeho dítěte na SŠ, můžete se dostavit 12. 2. v 16:00 do školy. V počítačové učebně ve III. patře Vám budou nápomocni: Mgr. Martin Tauber a Mgr. Eva Procházková. S sebou přineste potřebné dokumenty (potvrzení lékaře, výpis známek, …), připravte si také názvy tří středních škol […]

Rozvrh hodin od 12. 2. 2024

Vážení rodiče, milí žáci, upozorňujeme na drobné změny v rozvrhu hodin od 12. 2. 2024. Více informací najdete přímo v informačním systému školy skolaonline.cz.

Škola v číslech …

ŠKOLA V ČÍSLECH … … za první pololetí školního roku 2023/2024 škola hodnotila na pedagogické radě 22. 1. 2024 .výsledky vzdělávání 631 žáků. K 22. 1. 2024 má škola celkem 640 žáků, tj. 9 žáků je vzděláváno podle § 38 a) (děti studující v zahraničí). Z 631 žáků: – získalo vyznamenání 481 – prospělo 150 […]

Aktuality

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024 – VÝSLEDKY

Vážení rodiče, milí žáci, dne 21. 2. proběhly PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024. Na níže uvedených odkazech jsou uveřejněny výsledky. Každému žákovi byl přidělen číselný kód, pod kterým nalezne počet bodů, který v PŘIJÍMAČKÁCH NANEČISTO 2024 získal. PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024 _ MATEMATIKA_VÝSLEDKY PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024 _ ČESKÝ JAZYK_VÝSLEDKY  

ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ PŘI ČEKÁNÍ NA OBĚD

Vážení rodiče, milí žáci, na poslední pedagogické radě v I. pololetí školního roku 2023/2024 pedagogičtí pracovníci odhlasovali rozšíření ZÁKAZU MOBILNÍCH TELEFONŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ také na ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ PŘI ČEKÁNÍ NA OBĚD. Od uvedeného opatření očekáváme, že děti budou lépe vnímat pokyny pedagogického dozoru a více svoji pozornost zaměří na oběd.

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024

Vážení rodiče, ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme připravili pro žáky devátých ročníků PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO. Dne 21. února 2024 budou žáci devátého ročníku absolvovat PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO na některé ze základních škol MČ Praha 3, nikoliv však na své. Naším cílem je: – vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co […]

Přihlášky na SŠ

Vážení rodiče, pokud potřebujete pomoci s elektronickým podáním přihlášky Vašeho dítěte na SŠ, můžete se dostavit 12. 2. v 16:00 do školy. V počítačové učebně ve III. patře Vám budou nápomocni: Mgr. Martin Tauber a Mgr. Eva Procházková. S sebou přineste potřebné dokumenty (potvrzení lékaře, výpis známek, …), připravte si také názvy tří středních škol […]

Rozvrh hodin od 12. 2. 2024

Vážení rodiče, milí žáci, upozorňujeme na drobné změny v rozvrhu hodin od 12. 2. 2024. Více informací najdete přímo v informačním systému školy skolaonline.cz.

Škola v číslech …

ŠKOLA V ČÍSLECH … … za první pololetí školního roku 2023/2024 škola hodnotila na pedagogické radě 22. 1. 2024 .výsledky vzdělávání 631 žáků. K 22. 1. 2024 má škola celkem 640 žáků, tj. 9 žáků je vzděláváno podle § 38 a) (děti studující v zahraničí). Z 631 žáků: – získalo vyznamenání 481 – prospělo 150 […]