Enter your keyword

motto pedagogických pracovníků ZŠ Jeseniova
Učení dětí je náročná práce, kterou může dělat jen ten, koho skutečně baví a naplňuje.

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ 10.4. a 11.4. 2024

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pro zájemce o první třídu 2024/2025 a sportovní třídu (6. ročník 2024/2025) pořádáme Den otevřených dveří 21. 3. 2024 od 10:00 hodin.
Naši stávající rodiče mohou nahlédnout do výuky 21. 3. 2024 od 8:00 hodin.


Učení měkkých dovedností, podporujících sociální a emoční inteligenci, je pro nás stejně důležité jako tvrdých dovedností (data, fakta, naučené znalosti a dovednosti, které se dají změřit).


Vyučující především na I. stupni naší školy zařazují do vzdělávání žáků prvky programu Začít spolu. ZŠ Jeseniova si vybírá z různých vzdělávacích programů a směrů formy a metody práce tak, aby zůstala zachována kontinuita a prostupnost našeho školního vzdělávacího programu.

ZŠ Jeseniova je v projektu KiVa kontrolní školou.


Od 1. 9. 2021 jsme upravili školní vzdělávací plán (ŠVP). Informatiku učíme od 4. do 9. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně.

I

Aktuality

Poslední týden školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 24. 6. 2024 bude upraven režim školy. 24. 6. 2024 je upravena organizace výuky – 1. stupeň do 11:40 a 2. stupeň do 12:35. Program ve dnech 25. 6., 26. 6. a 27. 6. organizují třídní učitelé ve spolupráci s dalším pedagogickým pracovníkem (učitelem/učitelkou, asistentem pedagoga/asistentkou pedagoga, vychovatelem/vychovatelkou). Třídy […]

Školní jídelna – informace

Odhlašujte si včas obědy do konce června, poslední odhláška středa 26.6.2024 28.6.2023 v den vysvědčení se bude vařit pouze pro děti v družině, 5. – 9. třídy budou mít obědy odhlášené. Kdo platí trvalým příkazem – přeplatky za obědy budou vráceny na účet na konci června. Ostatní drobné přeplatky se převádějí na září 2024. Chcete-li […]

Praha 3 – Jan Žižka 600

Den D – soutěž o nejhezčí fotku

Na Dni D 30.5. jsme vyhlásili soutěž o NEJHEZČÍ FOTKU. Děkujeme všem, kteří nám zaslali svoji fotografie. V tuto chvíli jsme se rozhodli cenu věnovat paní L. Braňkové, která nám připravila překvapení v podobě fotogalerie a prokázala tak, že je osobou vlastnící mnoho Skills Builder neboli měkkých dovedností, neboť dokáže: naslouchat, prezentovat, řešit problém, kreativně myslet, má smysl […]

Úspěch našich sportovců

https://www.atletika.cz/novinky/finale-pohar-rozhlasu-v-brne-patrilo-prazske-zs-jeseniova/

ŠKOLA NANEČISTO – akce pro prvňáčky 2024/2025

Milí budoucí prvňáčci, milé maminky a tatínkové zveme Vás ve čtvrtek 13.6.2024 od 15:30 do 17:30 hodin do ”ŠKOLY NANEČISTO“. Chceme poznat budoucí školáky, usnadnit nástup do školy a umožnit seznámit se s prostředím školy. Děti budou rozděleny do 4 barevných (zatím pracovních) skupin. Vyzkouší si usednout do lavice, psát na tabuli. Ukážou paní učitelce, jak se […]

Aktuality

Poslední týden školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci, v týdnu od 24. 6. 2024 bude upraven režim školy. 24. 6. 2024 je upravena organizace výuky – 1. stupeň do 11:40 a 2. stupeň do 12:35. Program ve dnech 25. 6., 26. 6. a 27. 6. organizují třídní učitelé ve spolupráci s dalším pedagogickým pracovníkem (učitelem/učitelkou, asistentem pedagoga/asistentkou pedagoga, vychovatelem/vychovatelkou). Třídy […]

Školní jídelna – informace

Odhlašujte si včas obědy do konce června, poslední odhláška středa 26.6.2024 28.6.2023 v den vysvědčení se bude vařit pouze pro děti v družině, 5. – 9. třídy budou mít obědy odhlášené. Kdo platí trvalým příkazem – přeplatky za obědy budou vráceny na účet na konci června. Ostatní drobné přeplatky se převádějí na září 2024. Chcete-li […]

Praha 3 – Jan Žižka 600

Den D – soutěž o nejhezčí fotku

Na Dni D 30.5. jsme vyhlásili soutěž o NEJHEZČÍ FOTKU. Děkujeme všem, kteří nám zaslali svoji fotografie. V tuto chvíli jsme se rozhodli cenu věnovat paní L. Braňkové, která nám připravila překvapení v podobě fotogalerie a prokázala tak, že je osobou vlastnící mnoho Skills Builder neboli měkkých dovedností, neboť dokáže: naslouchat, prezentovat, řešit problém, kreativně myslet, má smysl […]

Úspěch našich sportovců

https://www.atletika.cz/novinky/finale-pohar-rozhlasu-v-brne-patrilo-prazske-zs-jeseniova/

ŠKOLA NANEČISTO – akce pro prvňáčky 2024/2025

Milí budoucí prvňáčci, milé maminky a tatínkové zveme Vás ve čtvrtek 13.6.2024 od 15:30 do 17:30 hodin do ”ŠKOLY NANEČISTO“. Chceme poznat budoucí školáky, usnadnit nástup do školy a umožnit seznámit se s prostředím školy. Děti budou rozděleny do 4 barevných (zatím pracovních) skupin. Vyzkouší si usednout do lavice, psát na tabuli. Ukážou paní učitelce, jak se […]