Enter your keyword

„UČENÍ NÁS BAVÍ“

motto pedagogických pracovníků ZŠ Jeseniova
Učení dětí je náročná práce, kterou může dělat jen ten, koho skutečně baví a naplňuje.


Těšíme se na Vaši osobní návštěvu na Dni otevřených dveří.


Učení měkkých dovedností, podporujících sociální a emoční inteligenci, je pro nás stejně důležité jako tvrdých dovedností (data, fakta, naučené znalosti a dovednosti, které se dají změřit).


Vyučující především na I. stupni naší školy zařazují do vzdělávání žáků prvky programu Začít spolu. ZŠ Jeseniova si vybírá z různých vzdělávacích programů a směrů formy a metody práce tak, aby zůstala zachována kontinuita a prostupnost našeho školního vzdělávacího programu.


Od 1. 9. 2021 jsme upravili školní vzdělávací plán (ŠVP). Informatiku učíme od 4. do 9. ročníku s časovou dotací jedné hodiny týdně.

Aktuality

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Logo celoročního a celoškolního projektu

Na zasedání ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 25. ledna 2023 zástupci tříd vybrali logo celoročního a celoškolního projektu „JÁ ČLOVĚK – KDO JSEM/JSME“

POZOR – bezpečnost dětí

Vážení rodiče, žádáme vás o spolupráci a poučení dětí, aby nepoužívaly v současné době přechod – ulice Jeseniova – viz mapa, a zároveň, aby se nepokoušely obejít staveniště, které se ve vyznačeném místě nachází (křižovatkou je umožněn průjezd vozidlům ulicí Jeseniova).. Děti byly poučeny rovněž třídními učiteli, aby používaly v současné době přechod blíže k […]

PROJEKTOVÝ DEN – 7. a 8. ročník

CELOŠKOLNÍ PROJEKT – JÁ, ČLOVĚK – KDO JSEM/JSME Tento rok probíhá na naší škole celoroční projekt „Já, člověk – kdo jsem/jsme“. Cílem projektu na druhém stupni je meziročníková spolupráce 7. a 8. tříd. Setkávat se budou během 4 projektových dní, kdy vyzkouší různé činnosti, které povedou k prožitku a získávání nových zkušeností. Prostřednictvím práce na […]

Zvýšení stravného od února 2023

Vážení rodiče, milí žáci, od února 2023 dochází k navýšení stravného o 2 koruny: 6    – 10 let     32,- Kč     měsíčně    cca 660,- Kč 11 –  14 let     34,- Kč     měsíčně    cca 700,- Kč 15 +                36,- Kč     měsíčně     cca 720,- Kč Důvodem zvýšení ceny za oběd je nárůst cen za energie a suroviny.

Já člověk – kdo jsem/jsme

Pro letošní školní rok bylo na první pedagogické poradě vybráno  téma celoročního a celoškolního projektu  „Já člověk – kdo jsem/jsme“. Obdobně jako v předchozích letech téma vstupuje do všech tříd a do všech vzdělávacích oblastí/předmětů. Slavnostní zakončení projektu proběhne na Dni D – odpoledne plné zábavy, ponaučení, soutěží a her pro děti a rodiče. Ve […]

Aktuality

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Logo celoročního a celoškolního projektu

Na zasedání ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 25. ledna 2023 zástupci tříd vybrali logo celoročního a celoškolního projektu „JÁ ČLOVĚK – KDO JSEM/JSME“

POZOR – bezpečnost dětí

Vážení rodiče, žádáme vás o spolupráci a poučení dětí, aby nepoužívaly v současné době přechod – ulice Jeseniova – viz mapa, a zároveň, aby se nepokoušely obejít staveniště, které se ve vyznačeném místě nachází (křižovatkou je umožněn průjezd vozidlům ulicí Jeseniova).. Děti byly poučeny rovněž třídními učiteli, aby používaly v současné době přechod blíže k […]

PROJEKTOVÝ DEN – 7. a 8. ročník

CELOŠKOLNÍ PROJEKT – JÁ, ČLOVĚK – KDO JSEM/JSME Tento rok probíhá na naší škole celoroční projekt „Já, člověk – kdo jsem/jsme“. Cílem projektu na druhém stupni je meziročníková spolupráce 7. a 8. tříd. Setkávat se budou během 4 projektových dní, kdy vyzkouší různé činnosti, které povedou k prožitku a získávání nových zkušeností. Prostřednictvím práce na […]

Zvýšení stravného od února 2023

Vážení rodiče, milí žáci, od února 2023 dochází k navýšení stravného o 2 koruny: 6    – 10 let     32,- Kč     měsíčně    cca 660,- Kč 11 –  14 let     34,- Kč     měsíčně    cca 700,- Kč 15 +                36,- Kč     měsíčně     cca 720,- Kč Důvodem zvýšení ceny za oběd je nárůst cen za energie a suroviny.

Já člověk – kdo jsem/jsme

Pro letošní školní rok bylo na první pedagogické poradě vybráno  téma celoročního a celoškolního projektu  „Já člověk – kdo jsem/jsme“. Obdobně jako v předchozích letech téma vstupuje do všech tříd a do všech vzdělávacích oblastí/předmětů. Slavnostní zakončení projektu proběhne na Dni D – odpoledne plné zábavy, ponaučení, soutěží a her pro děti a rodiče. Ve […]