Enter your keyword

Klima školy

Zajímáme se o to …

„…, jak se žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci školy ve škole cítí, jaké jsou mezilidské vztahy a vazby a zda existují obecně sdílené hodnoty, na jejichž základě se lidé ve škole chovají.“
[Jak vytvářet a podporovat kvalitní klima školy? [online]. Wolters Kluwer, 2017 [cit. 2022-09-21]. Dostupné z: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/jak-vytvaret-a-podporovat-kvalitni-klima-skoly.a-2263.html]

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ …

.. je hodnota, kterou uznáváme, vytváříme a posilujeme. Bezpečné prostředí je základ kvalitní výuky.

 

vytváříme …

…časový prostor pro otevřenou a přímou KOMUNIKACI mezi žáky, rodiči, učiteli, asistenty a vedením školy ve všech myslitelných kombinacích (žák – žák, rodič – rodič, učitel – učitel, žák – učitel, rodič – učitel …), a to na úrovni formální i neformální.

  • OTEVŘENÁ ŘEDITELNA znamená, že je možné vstoupit, přerušit činnost ředitelky a vznést dotaz, podnět, přijít s problémem nebo se třeba jen pozdravit
  • TRIÁDY – plánovaná setkání – žák – rodič – učitel – jsou časovým prostorem pro vyjádření názorů dětí. Rodiče a učitelé při TRÁDĚ především naslouchají.
  • TŘÍDNICKÉ HODINY mají zásadní význam pro otevřenou komunikaci mezi dětmi, učiteli umožňují vnímat vztahové záležitosti ve třídě a jejich případnou včasnou nápravu.
  • ŠKOLNÍ PARLAMENT je výsledkem OTEVŘENÉ ŘEDITELNY. Ve školním roce 2022/2023 byl ŠKOLNÍ PARLAMENT založen a vedení školy se těší na spolupráci s jeho členy.
  • ÚVODNÍ POHOVOR v případě projeveného zájmu o přestup na naši školu je velmi důležitý. Úvodního pohovoru se vždy účastní dítě, rodič, ředitelka školy a zástupce pro příslušný stupeň vzdělávání.
  • NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ s žáky, rodiči a učiteli mají pozitivní odezvu na všech stranách. Některá NEFORMÁLNÍ SEKÁNÍ jsou již pevně ukotvena v kalendáři všech zúčastněných – Předvánoční setkání, Vánoční Jarmark, Čtení pomáhá, Den – D (zakončení celoročního a celoškolního projektu), jiná teprve hledají svoji pravidelnost  – Rodičovská kavárna, Spaní ve škole, …