Enter your keyword

Škola o prázdninách

Škola o prázdninách

Vážení rodiče, milí žáci,

v průběhu prázdnin je ve škole služba od 8:00 do 13:00.
Léto je tradičně zaměřeno na opravy, údržbu a v letošním roce také na rekonstrukci a přístavbu školní družiny.

Některé sloupy, které prochází prostorem jídelny, je nutné zpevnit.

Místnosti školní družiny v přízemí doznají nového prostorového řešení. V rámci rekonstrukce byla propojena místnost ŠD 1 a ŠD 2.

Budova školy je v souvislosti s přístavbou v některých místech nově izolována.

Prostor bývalé výtvarny bude proměněn na menší učebnu. Okna zakrytá v současné době modrou plachtou budou zazděna. Nová okna budou směřovat na školní hřiště.

Každý pátek se koná kontrolní den. 14. 7. 2023 byla součástí kontroly situace stávající střechy školní družiny.