Enter your keyword

První dny ve škole 2023/2024

První dny ve škole 2023/2024

PRVNÍ DNY VE ŠKOLE

Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9. 2023.
Všichni zaměstnanci jsou ve škole od 28. 8. 2023 (tzv. přípravný týden). První provozní porada se koná 28. 8. 2023 v 10:00 hodin.
V průběhu celého školního roku 2023/2024 bude probíhat rekonstrukce a nástavba školní družiny.
8. 8. 2023 byly odeslány PINy (číselné kódy) na e-mail rodičů žáků I. stupně (konkrétně prvňáčků a nových žáků). Obdržený PIN slouží k registraci do informačního systému školy (skolaonline.cz).


pondělí 4. 9. 2023

Vstup do budovy:

 • ranní družina není v provozu/ odpolední družina je do 17:30
 • 7:40 vstupují žáci 2. až 9. ročníků (bez přezutí; šatny jsou dnes uzavřeny)
 • 7:55 sraz všech prvňáčků před hlavním vchodem do budovy (rodiče dnes mohou děti doprovodit do třídy), následně proběhne dokončení registrace ŠD, ŠJ
 • noví žáci – rodiče obdrží v přípravném týdnu informační e-mail; první den školy je možné zjistit také informace na vrátnici; žáci mladších ročníků jsou vyzvedáváni před  školou pedagogickými pracovníky

Odchod ze školy

 • 9:00 – 9:1o odchod prvňáčků s rodiči hlavním vchodem
 • 9:40 boční vchod přes hřiště odcházejí žáci 2. až 5. ročníků (děti, které jdou do ŠD, si přebírají v 9:35 vychovatelky ve třídách)
 • 9:40 hlavním vchodem odcházejí žáci 6. až 9. ročníků

Školní jídelna

 • 8:10 odevzdání informací o počtu strávníků první den školy – zajistí pedagogičtí pracovníci přímým doptáním dětí I. stupně
 • 10:00 odevzdání informací o počtu strávníků v prvním týdnu školy – zajistí pedagogičtí pracovníci přímým doptáním žáků ve třídách; od dalšího týdne si již strávníci objednávají oběd přes informační systém školy nebo na terminálu před jídelnou
 • 11:00 oběd je zajištěn pro děti, které jdou do školní družiny (ostatní strávníci mají první den školy oběd automaticky odhlášen) a zaměstnance

Další informace

 • 12:00 školení SYPOS  – všichni zaměstnanci
 • 14:00 pedagogická porada
 • 17:00 třídní schůzky rodičů 1. tříd, rodiče prvňáčků mohou objednat obědy od 15:00 – 16:45

úterý 5. 9. 2023

Vstup do budovy:

 • 6:30 ranní družina – děti přicházejí hlavním vchodem
 • 7:30 až 7:35 – prvňáčci vstupují samostatně hlavním vchodem (rodiče již děti do budovy nedoprovází)
 • 7:45 až 7:55 vstupují do budovy žáci 2. až 9. ročníků; od druhého dne se žáci již přezouvají; šatnáři 5. až 9. ročníků uzamykají šatny v 7:55 a odevzdávají klíče na vrátnici

Odchod ze školy

 • 9:40 odchází prvňáčci hlavním vstupem; rodiče čekají na děti před budovou (děti, které jdou do ŠD, si přebírají vychovatelky v 9:35)
 • 10:45 odchod žáků 2. až 5. ročníků bočním vstupem přes hřiště; rodiče mohou počkat na děti v parku směr ulice Jana Želivského (děti, kterou jdou do ŠD, si přebírají vychovatelky v 10:40)
 • 10:45 odchod 6. až 9. ročníků hlavním vchodem
 • 17:30 ukončení provozu ŠD

Školní jídelna

 • 8:45 až 9:40 v rámci nácviku a výuky obědvají prvňáčci ve školní jídelně
 • 9:40 až 10:45 obědvají přihlášení žáci 2. až 5. ročníků (dle časového rozpisu)
 • 10:45 až 11:30 obědvají přihlášení žáci 6. až 9. ročníků (dle časového rozpisu)
 • 11:30 až 12:00 oběd zaměstnanci školy

Další informace

 • 13:00 setkání pracovníků školního poradenského pracoviště
 • třídní učitelé aktualizují údaje ve školní matrice – prosíme tedy rodiče o spolupráci při nahlášení všech změn, především v adrese bydliště, telefonu a e-mailu, zdravotní pojišťovně … třídním učitelům/učitelkám

středa 6. 9. 2023

Vstup do budovy:

 • 6:30 ranní družina – děti přicházejí hlavním vchodem
 • 7:30 až 7:35 – prvňáčci vstupují samostatně hlavním vchodem (rodiče již děti do budovy nedoprovází)
 • 7:45 až 7:55 vstupují do budovy žáci 2. až 9. ročníků; všichni žáci se již přezouvají; šatnáři 5. až 9. ročníků uzamykají šatny v 7:55 a odevzdávají klíče na vrátnici

Odchod ze školy

 • 9:40 odchází prvňáčci hlavním vstupem; rodiče čekají na děti před budovou (děti, které jdou do ŠD, si přebírají vychovatelky v  9:35)
 • žáci 2. až 9. ročníků opouští budovu hlavním vchodem
 • 17:30 ukončení provozu ŠD

Školní jídelna

 • 8:45 až 9:40 v rámci nácviku a výuky obědvají prvňáčci ve školní jídelně
 • žáci 2. až 9. ročníku obědvají po ukončení výuky dle platného rozvrhu

Další informace

 • žáci v prvních dnech obdrží informace o pomůckách, sešitech; jsou jim zapůjčovány učebnice
 • kontrola u žáků 2. ročníku – dodání podkladů k plaveckému výcviku

čtvrtek 7. 9. a pátek 8. 9. 2023

Vstup do budovy:

 • 6:30 ranní družina – děti přicházejí hlavním vchodem
 • 7:30 až 7:35 – prvňáčci vstupují samostatně hlavním vchodem (rodiče již děti do budovy nedoprovází)
 • 7:45 až 7:55 vstupují do budovy žáci 2. až 9. ročníků; všichni žáci se již přezouvají; šatnáři 5. až 9. ročníků uzamykají šatny v 7:55 a odevzdávají klíče na vrátnici

Odchod ze školy

 • 9. 10:45, 8. 9. 11:40 odchází prvňáčci hlavním vstupem; rodiče čekají na děti před budovou (děti, které jdou do ŠD, si přebírají vychovatelky 7. 9. v 10:40, 8. 9. v 11:40)
 • žáci 2. až 9. ročníků opouští budovu hlavním vstupem dle platného rozvrhu
 • 17:30 ukončení provozu ŠD

Školní jídelna

 • 7. 9. 10:45 až 11:30, 8. 9. 11:00 – 11:40 v rámci nácviku a výuky obědvají prvňáčci ve školní jídelně
 • žáci 2. až 9. ročníku obědvají po ukončení výuky dle platného rozvrhu

Další informace

 • Vyučující nahlásí zástupcům ředitelky nejpozději do 7. 9. 2023 požadavky na přiobjednání pracovních sešitů a učebnic.