Enter your keyword

Poslední týden školy

Poslední týden školy

Vážení rodiče, milí žáci,

máme před sebou poslední týden školního roku 2022/2023.

 • 26. 6. 2023 je výuka v některých třídách zkrácena (informace na skolaonline.cz/ zápis v ŽK či ŽZ)
 • 26. 6. 2023 se koná pedagogická rada
 • 27. 6. 2023, 28. 6. 2023 a 29. 6. 2023 – program připravili třídní učitelé; kteří informace zaslali rodičům elektronicky nebo zapsali do ŽK či ŽZ; na každou třídu vedení školy přidělilo dva pedagogické pracovníky, aby posílilo dozor nad žáky při výletech, exkurzích i pobytu ve škole
 • nejpozději do 29. 6. 2023 žádáme žáky o vyklizení šaten
 • 30. 6. 2023 je organizace upravena následujícím způsobem
  • žáci se nepřezouvají, do šaten vůbec nevstupují
  • 8:00 – 8:45 rozdání vysvědčení žákům 1. až 5. ročníku + 9. ročníku/ 8:00 – 9:40 rozdání vysvědčení žákům 6. až 8. ročníku
  • 8:50 – 9: 25 rozloučení s žáky 9. ročníků – žáci projdou budovou od 4. patra po přízemí. Ostatní děti vytvoří špalír (mohou mít s sebou řechtadla, zvonidla, rachtadla …). Žáci 9. ročníků opustí budovu v 9:30 hlavním vchodem.
  • 9:30 žáci 1. až 5. ročníků opustí budovu bočním vstupem přes hřiště – branka do ulice Jana Želivského. Rodiče mohou na děti vyčkat v přilehlém parku.
  • 9:40 žáci 6. až 8. tříd opustí školu hlavním vchodem 
  • 30. 6. 2023 je oběd jen pro děti, které jdou do odpolední školní družiny a pro zaměstnance (ostatním strávníkům je oběd automaticky zrušen)

Děkujeme za spolupráci ve školním roce 2022/2023 a přejeme pohodové léto
ZAMĚSTNANCI ZŠ JESENIOVA