Enter your keyword

V pondělí 16. 11. 2020 vyučujeme

V pondělí 16. 11. 2020 vyučujeme

Vážení rodiče,
na 16. 11. bylo původně naplánováno ředitelské volno. Vzhledem k situaci a s respektem k zákonu, který říká, že ošetřovné není možné čerpat během prázdnin a tzv. ředitelského volna, jsme se rozhodli 16. 11. vyučovat na dálku, tzv. asynchronní formou.

16. 11. učitelé nebudou s žáky on-line, ale zašlou žákům do pátku 13. 11. do 12:00 hodin na tento den samostatnou práci. (Samostatná práce může spočívat ve vlastním hodnocení žáka, jednoduchém cvičení, nebo může vycházet ze skutečnosti, že řada rodin vyrazí do přírody…)
16. 11. nebude v provozu školní jídelna, tj. na pondělí si neobjednávejte stravu. Vařit se začne opět 18. 11. 2020. (Uvedení školní jídelny do provozu jen na jeden den je poměrně neekonomické především v oblasti energií.)

Podrobnější informace k ošetřovnému naleznete na odkazu MPSV
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

S pozdravem za pedagogické i nepedagogické zaměstnance ZŠ Jeseniova Vendula Jurášková