Enter your keyword

Zápis obecné informace MČ Praha 3

Zápis obecné informace MČ Praha 3

Jak budou letos vypadat zápisy do prvních tříd? (2023)

Zápisy pro školní rok 2023/24 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 12. a 13. dubna 2023.
!!! Zápisy pro děti z Ukrajiny s vízem dočasné ochrany nebo strpění se budou konat ve speciálním termínu 1. června 2023.
Se zápisy bude pomáhat školám i rodičům již čtvrtým rokem aplikace Zápisy Online.
Elektronická registrace k zápisu bude spuštěna v období – 27. března -11. dubna 2023
V této fázi si v aplikaci Zápisy Online můžete vygenerovat přihlášku do vámi zvolené školy a zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu. Vygenerovaná přihláška z aplikace Zápisy Online vám přijde vyplněná do emailu ve formátu PDF, v této fázi nemusíte ZŠ kontaktovat. Informace o dítěti se škole odešlou do systému a škola bude očekávat, že ve dnech zápisu (12. a 13. dubna) jí doručíte přihlášku a dostavíte se s dítětem na návštěvu školy ve vámi rezervovaném termínu. Aby byl zápis kompletní, musíte vždy přihlášku podepsat a doručit škole ve dnech zápisu (letos 12. nebo 13. dubna).
12.- 13.  dubna 2023 – DNY ZÁPISU- doručení přihlášky, návštěva školy
Pouze v tyto dny platí doručení přihlášky. Pokud jste si vygenerovali přihlášku v aplikaci zápisy online předem, aby přijímací řízení bylo platné, musíte ji ještě doručit do školy některým ze stanovených postupů viz níže. … ZŠ JESENIOVA NEVYŽADUJE – PŘIHLÁŠKY VÁM VYTISKNE A PŘIPRAVÍ K PODPISU.
Jakými způsoby lze přihlášku do ZŠ dodat, aby byl zápis platný?
Osobně – doručí zákonný zástupce
Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu – zákonného zástupce)
E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
Poštou
Doklady potřebné k zápisu
Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) – zákonného zástupce
Rodný list dítěte (u dětí cizinců – jiný doklad totožnosti)

Využitím aplikace Zápisy Online pomůžete škole snížit administrativu spojenou se zápisy
a zároveň při zápisu budete mít Vy a Vaše dítě více času na seznamování se s prostředím školy.

Přesné informace o postupu a náležitostech ověřujte na stránkách školy, kam dítě hlásíte.
ZŠ Cimburkova
ZŠ Chelčického budova Chelčického/budova Žerotínova 
ZŠ Chmelnice
ZŠ Jaroslava Seiferta
ZŠ Jarov
ZŠ Jeseniova
ZŠ Jiřího z Lobkovic
ZŠ Jiřího z Poděbrad
ZŠ Lupáčova
ZŠ Pražačka

DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE K ZÁPISU
Jak zjistím, která je naše spádová škola?
Spádová škola se řídí trvalým bydlištěm dítěte v den zápisu.
Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok

 

Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek? 
UPOZORNĚNÍ:
Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola.
Vzhledem k velké naplněnosti škol nezapomeňte podat přihlášku především na vaši spádovou školu, aby vám rezervovala místo.
Pokud máte vybranou i jinou školu, můžete podat přihlášku i tam, počet přihlášek není omezen, nicméně doporučujeme minimalizovat jejich počet.
V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme, uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.

Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě?
Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.
Pedagogicko-psychologické poradny dávají vyjádření k odkladu školní docházky. Pro rodiče a děti z Prahy 3 je k dispozici  PPP pro prahu 3 a 9.  Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.

Přípravné třídy
Pro děti s odkladem povinné školní docházky některé školy nabízí přípravné třídy. Pro přijetí do přípravné třídy je třeba podat přihlášku do přípravné třídy s doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. O způsobu podání přihlášky do přípravné třídy informují jednotlivé školy na svých webových stránkách.
Pro školní rok 2023/2024 budou zřízeny přípravné třídy v těchto školách:
ZŠ Cimburkova – 1 třída
ZŠ a MŠ Chelčického – 1 třída
ZŠ a MŠ J. Seiferta – 1 třída
ZŠ Pražačka – 1 třída
ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic – 2 třídy

Přejeme Vám a Vašim dětem, ať se vám ve škole líbí.
MČ Praha 3