Enter your keyword

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU A BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

 

Jak budou letos vypadat zápisy do prvních tříd?

Zápisy pro školní rok 2022/23 proběhnou letos na základních školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech  5. a 6. dubna 2022. 
Zápisy Online –  rezervační systém pro návštěvu školy bude otevřen 28. března a ukončen 4. dubna 2022.
Po zarezervování termínu Vám přijde na e-mail automaticky zpráva.

Doklady potřebné k zápisu
Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) – zákonného zástupce
Rodný list dítěte (u dětí cizinců – jiný doklad totožnosti)

Organizací zápisu do prvních tříd je ředitelkou školy pověřena zástupkyně pro I. stupeň PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D. (tel. 222 103 413, e-mail: babusova@zsjeseniova.cz), na kterou se můžete obracet s případnými dotazy.


Další užitečné informace k zápisu

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok

Kam se mohu hlásit a kolik si mohu podat přihlášek?
Své dítě můžete přihlásit na libovolnou školu a podat libovolný počet přihlášek.
Nicméně vícečetné přihlášky velice znesnadňují proces zápisu jak školám, tak dalším rodičům a dětem. Doporučujeme tedy podat přihlášku na spádovou školu a případně na jinou vámi vybranou školu.
UPOZORNĚNÍ: Povinnost dítě přijmout k povinné školní docházce má pouze spádová škola. Vzhledem k velké naplněnosti škol proto nezapomeňte podat přihlášku do vaší spádové školy, aby vám rezervovala místo.

V případě, že je Vaše dítě přijaté do jiné než spádové školy i mimo městskou část, prosíme uvědomte vaši spádovou školu, aby Vám zbytečně nerezervovala místo. Pomůžete tím urychlit zápisovou administrativu.

Jak postupovat, když  žádáte o odklad povinné školní docházky pro vaše dítě?
Pokud byl vašemu dítěti doporučen odklad povinné školní docházky, musíte podat škole žádost o odklad školní docházky. Jako přílohu této žádosti potřebujete doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a doporučení lékaře.

Výsledek obrázku pro zápis do 1.třídy

FORMULÁŘ – ODKLAD – POSOUZENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Pedagogicko-psychologické poradny, které dávají vyjádření k odkladu školní docházky, budou děti přijímat dle aktuálních epidemiologických nařízení. Pro rodiče a děti z Prahy 3 je k dispozici  PPP pro prahu 3 a 9.  Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky.


Co by měl umět správný předškolák!

Doporučení z MŠMT. soubor-desatero-pro-rodice-99-

Naučte své dítě co největší samostatnosti.
Nedělejte vše za ně, však ono to samo zvládne!!! Pouze dohlížejte, kontrolujte, buďte důslední a sjednoťte výchovu!!!
Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám:

 • zavázat si boty, zapnout knoflík
 • převléknout se, uklidit si věci do tělocviku
 • připravit si na lavici věci na výtvarnou výchovu a další předměty
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu mámy či táty (NE, že bude chystat věci mamka), aby věděl, kde co má
 • naobědvat se – používat příbor, základy slušného chování – pozdravit, poprosit, poděkovat
 • obsloužit se sám na WC, používat kapesník

Toto je výčet asi nejdůležitějších úkonů, které by měl malý školáček zvládat, než nastoupí v září do školy.
Dítě tak nebude stresované tím, že si musí říct o pomoc paní učitelce, nebo že mu budou spolužáci třeba zavazovat boty atd.
Je důležité, aby děti pocítily sebevědomí, že už spoustu věcí dokáží samostatně, bez pomoci dospělých.

DESATERO PRVŇÁČKA:

 1. Zvládnu odloučení od rodičů. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče i sourozenci.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Na tkaničce už umím udělat mašličku. Umím si poradit s knoflíky, kapesníkem.
 4. Dokáži uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 5. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami a poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou. Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 6. Nevynucuji si pozornost nevhodným chováním (bouchání, vztekání, křik, pláč, přerušování rozhovoru druhých). Umím dodržovat pravidla.
 7. Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce! Umím používat všechny části příboru.
 8. Dovedu naslouchat vyprávění se zájmem a v klidu. Snažím se správně artikulovat.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam správně patří.

 DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VÁS !