Enter your keyword

Zájezd do Drážďan

Zájezd do Drážďan

Zájezd do Drážďan
Den: středa 4.12.2019
Sraz: 6.45 hod před školou
Návrat: cca 19.00 hod ke škole
S sebou: platný cestovní doklad (pas či občanský průkaz), funkční mobilní telefon, jídlo a pití na celý
den, teplé oblečení, teplou a pohodlnou obuv, deštník či pokrývku hlavy (čeká nás prohlídka
historického centra, budeme dlouho venku), kapesné v Eurech
Informace o bezpečnosti:
– Vždy dodržujte pokyny pedagogů a průvodce.
– Neoddělujte se od skupiny, držte se vždy pohromadě.
– Během volna se pohybujte vždy alespoň po trojicích, nikdy nechoďte sami.
– Mějte u sebe vždy své doklady, pojištění a telefon.
– Dávejte si pozor na své věci, hlídejte si především své doklady.
– Nikdy nenechávejte své věci bez dozoru.
– Nenechávejte v autobuse cenné věci.
– Při přecházení ulic se dobře rozhlédněte.
– Nedávejte se do řeči s cizími lidmi, nic si od nich neberte.
– Dle platných právních předpisů máte být po celou dobu jízdy autobusem připoutáni.