Enter your keyword

Vrstevnická mediace

Vrstevnická mediace

Vážení rodiče, milí žáci,
ve dnech 30. 1. 2024 a 31. 1. 2024 bude v 6., 7. a 8. třídách probíhat nábor žáků do výcviku ve vrstevnické mediaci. Žáci, kteří se budou chtít výcviku účastnit, odevzdají přihlášku podepsanou zákonným zástupcem a třídním učitelem dne 1.2. 2024. Žáci budou vyškoleni v rozsahu 16 vyučovacích hodin v technikách řešení konfliktů a komunikačních technikách v prostorách naší školy. Výcvik potrvá v období v období únor– květen 2024 a bude zakončen certifikátem.

Přihláška k výcviku – vrstevnická mediace.


VRSTEVNICKÁ MEDIACE

Vrstevnická mediace je způsob zapojení žáků do dění ve škole. Vrstevničtí mediátoři zmírňují napětí ve třídách a někteří dokonce pomáhají řešit konflikty mezi žáky napříč třídami. Vrstevničtí mediátoři jsou pomocníky učitelů, kteří pomáhají udržovat příznivé klima ve třídě i celé škole.