Enter your keyword

Pravidla VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU od 25. 5. 2020

Pravidla VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
vzdělávání na dálku se od 25. 5. vztahuje na:
– žáky 6. až 8. ročník
– děti 1. stupně, které zůstaly doma

1. až 5. ročník
– na základě poznatků o technickém vybavení žáků, kteří zůstali doma, povedou nadále učitelé vzdělávání na dálku
– výuka je redukována na hlavní předměty – Čj, Aj, M, Prv, Př, Vl
– hodnocení z výchov je uzavřeno Tv, Vv, Hv, Pč
vzdělávání na dálku je vedeno podle pravidel stanovených vedením školy

6. až 8. ročník
– výuka na dálku je redukována na hlavní předměty – Čj, Aj, Nj, Fj, M, Př, Z, F, D, Ch
– hodnocení předmětů Tv, Vv, Hv, Pp, Pt, Sp, ICT jsou uzavřena
– je stanoven pevný rozvrh hodin (od 25. 5. aktualizováno v informačním systému školy – portal.dmsoftware.cz)
vzdělávání na dálku je vedeno podle pravidel stanovených vedením školy

9. ročník
– probíhají konzultace k přijímacím zkouškám do 5. 6. (termín přijímacích zkoušek je stanoven na 8. 6)
– vzdělávání na dálku bylo ukončeno
– hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020 je uzavřeno


VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU – PRAVIDLA ŠKOLY
IS – portal.dmsoftware.cz  je hlavní informační a komunikační nástroj školy.
Učitelé zde zadávají samostatnou práci, kterou děti najdou – Výuka – Úkoly – Domácí úkoly.
Prostřednictvím Komunikace – Zprávy … jsou přijímány a zasílány informace mezi učiteli, žáky a rodiči.
Na portal.dmsoftware.cz jsou registrováni všichni rodiče a žáci od 5. do 9. ročníku.
Obnovit přihlašovací údaje na portal.dmsoftware.cz může žákům a rodičům třídní učitel/učitelka.

Komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči probíhá také prostřednictvím e-mailu. Pracovní e-maily učitelů je možno dohledat na portal.dmsoftware.cz a na stránkách školy. Od 5. do 9. ročníku nadále platí, že samostatnou práci uveřejňují učitelé prostřednictvím portal.dmsoftware.cz Výuka – Úkoly – Domácí úkoly.

Jako doplňující nástroj používá škola ke vzdělávání na dálku škola Office365.
U žáků, kteří mají dostatečné technické vybavení, škola předpokládá účast žáka na video hodinách (nástroj Teams), práci na on-line testech (nástroj Forms), aktivní používání on-line verze Wordu, Excelu, PowerPointu.
Žáci, kteří nemají k dispozici dostatečné technické vybavení, jsou z on-line výuky omluveni.
Od 25. 5. je pro 2. stupeň stanoven pevný rozvrh výuky. On-line hodiny budou realizovány pouze v rámci rozvrhu a učitel musí žáky v předstihu o on-line hodině informovat (např. rozesláním zprávy).
On-line hodiny dětí na 1. stupni budou probíhat během dopoledne, podle časových možností učitele. Nově mohou učitelé 1. stupně realizovat on-line hodinu přímo ze třídy.