Enter your keyword

POZOR – bezpečnost dětí

POZOR – bezpečnost dětí

Vážení rodiče,

žádáme vás o spolupráci a poučení dětí, aby nepoužívaly v současné době přechod – ulice Jeseniova – viz mapa, a zároveň, aby se nepokoušely obejít staveniště, které se ve vyznačeném místě nachází (křižovatkou je umožněn průjezd vozidlům ulicí Jeseniova)..
Děti byly poučeny rovněž třídními učiteli, aby používaly v současné době přechod blíže k ulici Biskupcova.