Enter your keyword

PROJEKTOVÝ DEN – 7. a 8. ročník

PROJEKTOVÝ DEN – 7. a 8. ročník

CELOŠKOLNÍ PROJEKT – JÁ, ČLOVĚK – KDO JSEM/JSME

Tento rok probíhá na naší škole celoroční projekt „Já, člověk – kdo jsem/jsme“.
Cílem projektu na druhém stupni je meziročníková spolupráce 7. a 8. tříd. Setkávat se budou během 4 projektových dní, kdy vyzkouší různé činnosti, které povedou k prožitku a získávání nových zkušeností. Prostřednictvím práce na zvolených tématech budeme rozvíjet komunikativní, týmové, estetické dovednosti a poznatky, poskytneme dětem prostor pro samostatnost a aktivitu.

Vypsaná projektová témata, ze kterých žáci a žákyně vybírali, reflektují náhled na člověka z různých perspektiv –
Jak fungujeme?
Cesta hrdiny/bojovníka.
Člověk není jen z masa a kostí.
Vnímám, tedy jsem.
Já, člověk cestující.
Člověk slavící, věří a zdobící se.
Vesmír a lidstvo.
Co rád poslouchám?
Člověk stávající se bohem.
První projektový den proběhne 31. 1. v pětihodinovém bloku, kdy se žáci a žákyně seznámí se svojí skupinou a tématem. Garanti formou projektového vyučování provedou děti zvolenou oblastí. V následujících projektových dnech budou žáci a žákyně aktivně pracovat na výstupech, které budou prezentovat na Dni D.

koordinátorka celoročního a celoškolního projektu Mgr. Kristýna Hřídelová