Enter your keyword

Informace k testování žáků a zaměstnanců od 17. 5. (od 24. 5. 2021)

Informace k testování žáků a zaměstnanců od 17. 5. (od 24. 5. 2021)

Od 17. května je prováděno testování žáků a zaměstnanců 1x týdně. Pokud žák nebo zaměstnance není přítomen v den testování – pondělí, musí se otestovat v první den své přítomnosti ve škole.

Od 17. května zřizujeme tři testovací stanoviště.

vstup_testovani_pondeli


Vážení rodiče,
od pondělí 3. 5. 2021 se do testování žáků a zaměstnanců na naší škole zapojili profesionální zdravotníci. V prostorách školy je zřízeno odběrové centrum FYZIOkliniky s.r.o.

FYZIOklinika, s. r. o.
IČO: 24222101
Machkova 1642/2
149 00 Praha 4 – Chodov

Takto zřízené odběrové centrum má oprávnění od Krajské hygienické stanice a veškerá potřebná oprávnění k testování ve školách s úhradou od zdravotních pojišťoven.
Odběrové centrum je předem nahlášeno na Magistrátu hl. m. Prahy.

Testování je prováděno antigenními testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 s certifikací CE IVD a současně deklarovanou citlivostí nejméně 90% a specificitou nejméně 97%. Test je proveden ze strany odborné osoby neinvazivní metodou z přední části nosu. V případě zdravotních obtíží je možno provést také odběr biologického materiálu ze slin.
V případě pozitivního antigenního testu bude zdravotníky na místě proveden PCR test.
Veškeré údaje jsou zadávány do elektronického nástroje Ministerstva zdravotnictví ČR – „Chytré karantény“.
Všechny testy jsou prováděny odborným personálem pod hlavičkou akreditovaného odběrového centra.
Potvrzení o výsledku testu je uznávané ve službách, pro cesty do zahraničí apod. Potvrzení o výsledku antigenního testu si můžete zobrazit a vytisknout na odkazu: www.fyzioklinika.cz/potvrzeni

Testy, které ZŠ Jeseniova obdržela ze Správy státních hmotných rezerv, používáme k samotestování žáků a zaměstnanců mimo testovací dny (pondělí). Případné přebytky budou vráceny nebo poskytnuty ostatním školám na MČ Praha 3.

Vzhledem k propojení s centrálním elektronickým systémem Ministerstva zdravotnictví je nutné poskytnout odběrovému centru osobní údaje:
příjmení – žáka
jméno žáka
rodné číslo žáka (zápis bez lomítka)
telefon na zákonného zástupce žáka (bez mezer)
kód zdravotní pojišťovny žáka
e-mail zákonného zástupce žáka (nepovinný údaj)
národnost zkratka
PSČ (bez mezer)
město (trvalého pobytu)
Za účelem udělení souhlasu s poskytnutím  a zpracováním aktuálních osobních údajů Vám byl odeslán na e-mail odkaz na formulář.
Neudělení souhlasu a neposkytnutí osobních údajů prakticky znamená, že žák nemůže být testován pracovníky zdravotnického zařízení, resp. odběrového centra, a musí si nadále provádět samotest (tj. antigenní test dodaný ze Správy státních hmotných rezerv).

I když se naši učitelé testování zhostili na výbornou, raději ho od 3. května přenecháme profesionálním zdravotníkům.

testov2testov1


Od 3. května je upravena frekvence testování na COVID – Informace k provozu škol od 3. května
– žáci tříd I. stupně jsou testováni 1x týdně
– žáci tříd II. stupně jsou testování 2x týdně
– zaměstnanci školy jsou testováni na COVID 1x týdně