Enter your keyword

ORGANIZACE VÝUKY OD 17. 5. 2021 a OD 24. 5. 2021

ORGANIZACE VÝUKY OD 17. 5. 2021 a OD 24. 5. 2021

ORGANIZACE VÝUKY OD 17. 5. 2021, 24. 5. 2021

– rozvrh hodin je nahrán v informačním systému školy portal.dmsoftware.cz
– škola postupuje podle doporučení MŠMT a v nastaveném režimu vzdělávání se snaží omezit kontakty mezi žáky z různých tříd a skupin (třídy jsou ve svých kmenových učebnách,  na oběd chodí třídy podle předem stanoveného časového rozpisu od 11:00 do 14:00)
– nadále platí zvýšená hygienická opatření
– pro všechny osoby ve vnitřních prostorách stále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst
ranní družina je v provozu od úterý do pátku, v pondělí není z důvodu testování žáků a zaměstnanců školy
– ukončení výuky II. stupeň dle rozvrhu/ odchod HLAVNÍM VCHODEM
– ukončení výuky I. stupeň –
Pokud má třída 4. vyučovací hodiny, končí ve 12:00 hod./ Pokud má třída 5. vyučovacích hodin, končí ve 13:00/ Pokud má třída 6. vyučovacích hodin končí ve 13:30/ odchody ve 12:00, 13:00 a 13:30 HLAVNÍM VCHODEM

 

V PONDĚLÍ

není ranní družina (jen v pondělí!)
při vstupu do budovy probíhá testování žáků antigenními testy
– výuka v 8. a 9. ročníku začíná druhou vyučovací hodinou (v ostatních ročnících začíná výuka první hodinou)

vstup_testovani_pondeli

Žáci vstupují do budovy podle časového rozpisu:
VCHOD ŠD
-7:30 až 7:50 – 1. A, 1. B, 1. C
– 7:50 až 8:10 – 2. A, 2. B, 2. C
VCHOD Č. 9 – přes hřiště (branka z ulice Jana Želivského), místnost ŠKOLNÍ KLUB
– 7:30 až 7:45 – 3. A, 3. B
– 7:45 až 8:00 – 5. A, 5. B, 5. C
– 8:00 až 8:10 – 7. C
– 8:20 až 8:40 – 8. A, 8. B, 8. C
VCHOD Č. 8 – přes hřiště (branka z ulice Jana Želivského), v prostorách BĚŽECKÉHO TUNELU
– 7:30 až 7:45 – 4. A, 4. B
– 7:45 až 8:00 – 6. A, 6. B, 6. C
– 8:00 až 8:15 – 7. A, 7. B
– 8:20 až 8:40 – 9. A, 9. B, 9. C

OD ÚTERÝ DO PÁTKU

-je od 6:30 v provozu ranní družina/ UPOZORNĚNÍ – u ranní školní družiny není škola schopna zajistit homogenitu skupiny/ DOPORUČENÍ ŠKOLY – využít ranní družinu jen v nejnutnějších případech
-vstupují žáci do budovy od 7:30 do 7:55 podle stanoveného rozpisu (HLAVNÍ VCHOD – 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3. B; VCHOD Č. 9 přes hřiště – 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 5. C, 7. C; VCHOD Č. 8 přes hřiště 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C)

 

út_pá_vstup


ODCHODY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

13:15 – 1.A,B,C boční vchod ŠD
13:30 – 2.A,B,C boční vchod ŠD
13:45 – 3.A,B boční vchod ŠD
14:00 – 4.A,B boční vchod ŠD

15:30 – 1.A,B,C boční vchod ŠD
15:40 – 2.A,B,C boční vchod ŠD
15:30 – 3.A,B  vestibul školy (hlavní vchod)
15:40 – 4.A,B vestibul školy (hlavní vchod)

Podrobnější informace k provozu školní družiny.