Enter your keyword

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ a aktuální stav ve škole (aktualizace 7. 6. 2021)

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ a aktuální stav ve škole (aktualizace 7. 6. 2021)

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ a ŠKOLSTVÍ, HYGIENY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

7. 6. 2021 (stránky www.msmt.cz) Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021

26. 5. (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021

23. 5. (datová schránka) Doplňující informace k provozu škol od 24. 5. 2021
Informace k provozu škol od 24. 5. 2021

11. 5. (www.msmt.cz) Informace k provozu škol od 17. 5.
https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3

8. 5. 2021 (datová schránka) Opatření obecné povahy Přijímací zkoušky – dodatek

7. 5. 2021 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021 (aktualizace)

5. 5. 2021 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021

30. 4. 2021 (datová schránka) Informace o provozu škol a školských zařízení od 3. 5. 2021
Od 3. 5. 2021 se účastní prezenční výuky žáci tříd 1. A, 1. B, 1. C, 3. A, 3. B, 5. A, 5. C a 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7, B, 7. C

27. 4. 2021 (stránky msmt) V některých krajích od 3. května nastupuje II. stupeň rotační výuku
Ve čtvrtek 29. 4. 2021 Vláda ČR vyhodnotí situaci v dalších krajích
Informace k provozu škol od 3. 5.2021 v některých krajích

21. 4. 2021 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna 2021
Pokračujeme v nastaveném systému – od 26. 4. 2021 prezenční výuka ve třídách 2. A, 2. B, 2. C, 4. A, 4. B, 5. B, ostatní třídy on-line (podrobnější informace v samostatném příspěvku)

13. 4. 2021 (datová schránka)
Informace ke změnám v provozu škol
Informace k testování uchazečů základní školy o SŠ
Ochrana zdraví ….

7. 4. 2021 (datová schránka)
Testování ve školách duben 2021 (manuál COVID-19)
Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

4. 4. 2021 (datová schránka) Informace k distribuci antigenních testů do škol

1.4. 2021 (stránky msmt.cz) Nejčastější otázky k 1. fázi rozvolňování

29. 3. 2021 (datová schránka) 1. fáze rozvolňování 
Informace k organizaci 1. fáze rozvolňování. Termín zatím není známý.

27. 3. 2021 (datová schránka) Informace k provozu škol od 29. 3. do 11. 4. 2021

20. 3. 2021 (datová schránka) Informace k provozu škol od 20.3. do 28. 3. 2021

18. 3. 2021 (datová schránka) DISTANČNÍ VÝUKA A DUŠENÍ ZDRAVÍ – metodický materiál od MŠMT

28. 2. 2021 (datová schránka) INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27.ÚNORA 2021 DO 21.BŘEZNA 2021

27. 2. 2021 (stránky MŠMT) ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA
Usnesení VLÁDY ČR ze dne 27. února 2021

24. 2. 2021 (datová schránka) Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

24. 2. 2021 (datová schránka) Prioritizace pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení ve věci očkování proti onemocnění COVID 19

22. 2. 2021 (stránky Ministerstva zdravotnictví) Mimořádné opatření s platností od 25. 2. 2021
Opatření se týká nošení respirátorů a roušek od 25. 2. 2021. Do konce týdne předpokládáme zpřesnění informací od MŠMT.

18. 2. 2021 (datová schránka) Vláda ČR schválila 15. 2. 2021 pilotní projekt testování neinvazivními antigenními testy za účelem postupného návratu žáků do škol
Potřebné údaje k pilotnímu projektu odeslala ředitelka školy 18.2. 2021

15. 2. 2021 (datová schránka) Usnesení Vlády ČRInformace k provozu škol od 15. do 28. února 2021

13. 2. 2021 (stránky MŠMT) Ukončení nouzového stavu nemá vliv na provoz škol a školských zařízení. V týdnu od 15. 2. do 19. 2. pokračuje výuka podle stávajícího režimu.
Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.) § 69 Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

29. 1. 2021 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 2. do 14. 2. 2021
Výuka probíhá nadále ve stejném režimu jako od 27. 12. 2020

23. 1. 2021 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. ledna 2021
Výuka probíhá nadále ve stejném režimu jako od 27. 12. 2020

8. 1. 2021 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od  11. ledna do 22. ledna
Výuka probíhá ve stejném režimu jako od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

5. 1. 2021 (datová schránka) Informace k hodnocení za I. pololetí, vydávání vysvědčení a přijímacímu řízení
Doporučení pro školy k hodnocení za I. pololetí
Opatření obecné povahy k vydávání vysvědčení
Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení

25. 12. 2020 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 

25.12. 2020 (www.vlada.cz) Usnesení VLÁDY ČR ze dne 23. 12. 2020
Omezení provozu škol do 10. ledna 2021 (1. a 2. ročníky prezenčně/ od 3. do 9. ročníku distančně)

16. 12. 2020 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020

15. 12. 2020 (www.vlada.cz)  Usnesení VLÁDY ČR ze dne 14. 12. 2020
Od 21. 12. do 23. 12. se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním a zájmovém vzdělávání

19. 11. (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od (25.11.2020) 30. 11. 2020
Od 30. 11. 2020 – 1. až 5. ročník + 9. třídy prezenčně; 6., 7. a 8. třídy rotace po týdnu

17. 11. Opatření PES pro oblast školství

11. 11. (stránky MŠMT) Informace k provozu škol od 18. 11. 2020

1.11. (datová schránka) Informace ke změně usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

30.10. Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112
S účinností od 2. 11. do 20. 11. se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

13.10. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020

9. 10. Přehled opatření Ministerstva školství (od 12. 10.)

9. 10. Informace pro školy a školská zařízení 
2. stupeň zavádí střídavou výuku – v týdnu od 12. 10. mají distanční výuku žáci 6. a 8. ročníků.
Žáci 7. a 9. ročníků mají v týdnu od 12. 10. výuku dle rozvrhu.

6. 10. Upřesnění k zasílání informací ze škol a školských zařízení Hygienické stanici hlavního města Prahy
Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) zpracovává osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro výkon státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a další činnost, specifikovanou v platné právní úpravě

2. 10. Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy
Opatření zakazuje od 5.10. do 18.10.  zpěv na základních školách a sportovní činnosti na II. stupni ZŠ

1.10 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizových opatření
Opatření se vztahují na sportovní akce organizované SK ZŠ Jeseniova

29. 9. Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření
Informace ke karanténě. Zasláno Odborem školství MČ Praha 3

24. 9. Metodika pro vzdělávání na dálku
Informace obdržela škola do datové schránky 24.9.2020

22. 9. Hygienická stanice hlavního města Prahy – postup školy v případě pozitivního žáka/pedagoga
Součástí informace je Metodický návod pro nařizování karantény

21.9. Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy
Uvedený požadavek škola plní od 1. 9. 2020

Informace MŠMT k opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví dne 18.9.2020
Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Nařízení Ministerstva zdravotnictví platné od 18. 9. 2020
Z nařízení vyplývá povinnost nošení roušky ve společných prostorách budovy školy. Dále pak povinnost pro žáky a učitele II. stupně mít zakrytá ústa a nos také v učebnách.

Nařízení Hygieny hlavního města Prahy platné od 10. 9. 2020

Aktualizace Manuálu pro školy 26.8. 2020

Manuál pro školy vydaný Ministerstvem školství 18.8.2020 


AKTUÁLNÍ STAV VE ŠKOLE

Vážení rodiče,
v případě karantény žáka informujte třídního učitele a vedení školy (reditelka@zsjeseniova.cz)

týden od _ do počet tříd v karanténě počet žáků v karanténě počet pedagogických pracovníků v karanténě počet provozních zaměstnanců v karanténě
od 15. 2. do 19. 2. 2021 1 24 7 2
od 8.2. do 12. 2. 2021 0 6 4 2
od 1. 2. do 5. 2. 2021 1
jedna třída byla vzhledem k počtu žáků v karanténě převedena na on-line výuku
17 2 0
od 25. 1. do 29. 1. 2021 0 5 1 0
od 18. 1. do 22. 1. 2021 0 2 0 0
od 11. 1. do 15. 1.2021 0 1 0 0
od 4. 1. do 8. 1. 2021 0 1 1
od 14. 12. do 18. 12. 2020 0 1 1 0
od 7. 12. do 11. 12. 2020 0 2 1 1
od 30. 11. do 4. 12. 2020 0 2 0 1
od 26. 10. do 30. 10. 2020 neevidováno neevidováno – škol pro žáky uzavřena neevidováno – škol pro žáky uzavřena
od 19. 10. do 23.10. 2020 neevidováno neevidováno – škola pro žáky uzavřena neevidováno – škola pro žáky uzavřena
od 12. 10. do 16.10 2020 neevidováno neevidováno – škola uzavřena neevidováno – škola uzavřena
od 5. 10. do 9. 10. 2020 0 9 0 2
od 28. 9. do 2. 10. 2020 0 7 0 0
od 21. 9. do 25. 9. 2020 0 2 0 0
od 14. 9. do 20. 9. 2020 0 3 3 0