Enter your keyword

ŠKOLA PRO VŠECHNY – PŘÍPRAVA PRO VYSOKO/PŘEDŠKOLÁKY

ŠKOLA PRO VŠECHNY – PŘÍPRAVA PRO VYSOKO/PŘEDŠKOLÁKY

 

logolink-OP-PPR

Vážení rodiče, srdečně Vás a děti zveme na akci

ŠKOLA PRO VŠECHNY aneb PŘÍPRAVA PRO VYSOKO/PŘEDŠKOLÁKY
10. 6. 2021 od 15:00 do 17:00 hodin

Rádi bychom Vám na akci představili naši školu jako centrum setkávání.
Více Vás seznámili s problematikou začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do vzdělávání a života naší školy.
Na Vaše dotazy bude odpovídat Doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
Zábavně vzdělávací aktivity pro děti připravili studenti Pedagogické fakulty UK.

Operační program Praha – pól růstu
CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001485
Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova

Přihláška a prohlášení ke stažení (*.docx)
Přihláška a prohlášení k tisku (*.pdf)