Vážení rodiče, milí žáci,
vzdělávání na dálku se od 25. 5. vztahuje na:
– žáky 6. až 8. ročník
– děti 1. stupně, které zůstaly doma

1. až 5. ročník
– na základě poznatků o technickém vybavení žáků, kteří zůstali doma, povedou nadále učitelé vzdělávání na dálku
– výuka je redukována na hlavní předměty – Čj, Aj, M, Prv, Př, Vl
– hodnocení z výchov je uzavřeno Tv, Vv, Hv, Pč
vzdělávání na dálku je vedeno podle pravidel stanovených vedením školy

6. až 8. ročník
– výuka na dálku je redukována na hlavní předměty – Čj, Aj, Nj, Fj, M, Př, Z, F, D, Ch
– hodnocení předmětů Tv, Vv, Hv, Pp, Pt, Sp, ICT jsou uzavřena
– je stanoven pevný rozvrh hodin (od 25. 5. aktualizováno v informačním systému školy – portal.dmsoftware.cz)
vzdělávání na dálku je vedeno podle pravidel stanovených vedením školy

9. ročník
– probíhají konzultace k přijímacím zkouškám do 5. 6. (termín přijímacích zkoušek je stanoven na 8. 6)
– vzdělávání na dálku bylo ukončeno
– hodnocení žáků za II. pololetí šk. roku 2019/2020 je uzavřeno


VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU – PRAVIDLA ŠKOLY
IS – portal.dmsoftware.cz  je hlavní informační a komunikační nástroj školy.
Učitelé zde zadávají samostatnou práci, kterou děti najdou – Výuka – Úkoly – Domácí úkoly.
Prostřednictvím Komunikace – Zprávy … jsou přijímány a zasílány informace mezi učiteli, žáky a rodiči.
Na portal.dmsoftware.cz jsou registrováni všichni rodiče a žáci od 5. do 9. ročníku.
Obnovit přihlašovací údaje na portal.dmsoftware.cz může žákům a rodičům třídní učitel/učitelka.

Komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči probíhá také prostřednictvím e-mailu. Pracovní e-maily učitelů je možno dohledat na portal.dmsoftware.cz a na stránkách školy. Od 5. do 9. ročníku nadále platí, že samostatnou práci uveřejňují učitelé prostřednictvím portal.dmsoftware.cz Výuka – Úkoly – Domácí úkoly.

Jako doplňující nástroj používá škola ke vzdělávání na dálku škola Office365.
U žáků, kteří mají dostatečné technické vybavení, škola předpokládá účast žáka na video hodinách (nástroj Teams), práci na on-line testech (nástroj Forms), aktivní používání on-line verze Wordu, Excelu, PowerPointu.
Žáci, kteří nemají k dispozici dostatečné technické vybavení, jsou z on-line výuky omluveni.
Od 25. 5. je pro 2. stupeň stanoven pevný rozvrh výuky. On-line hodiny budou realizovány pouze v rámci rozvrhu a učitel musí žáky v předstihu o on-line hodině informovat (např. rozesláním zprávy).
On-line hodiny dětí na 1. stupni budou probíhat během dopoledne, podle časových možností učitele. Nově mohou učitelé 1. stupně realizovat on-line hodinu přímo ze třídy.