MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ a ŠKOLSTVÍ, HYGIENY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

8. 1. 2021 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od  11. ledna do 22. ledna
Výuka probíhá ve stejném režimu jako od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

5. 1. 2021 (datová schránka) Informace k hodnocení za I. pololetí, vydávání vysvědčení a přijímacímu řízení
Doporučení pro školy k hodnocení za I. pololetí
Opatření obecné povahy k vydávání vysvědčení
Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení

25. 12. 2020 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 

25.12. 2020 (www.vlada.cz) Usnesení VLÁDY ČR ze dne 23. 12. 2020
Omezení provozu škol do 10. ledna 2021 (1. a 2. ročníky prezenčně/ od 3. do 9. ročníku distančně)

16. 12. 2020 (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020

15. 12. 2020 (www.vlada.cz)  Usnesení VLÁDY ČR ze dne 14. 12. 2020
Od 21. 12. do 23. 12. se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním a zájmovém vzdělávání

19. 11. (datová schránka) Informace k provozu škol a školských zařízení od (25.11.2020) 30. 11. 2020
Od 30. 11. 2020 – 1. až 5. ročník + 9. třídy prezenčně; 6., 7. a 8. třídy rotace po týdnu

17. 11. Opatření PES pro oblast školství

11. 11. (stránky MŠMT) Informace k provozu škol od 18. 11. 2020

1.11. (datová schránka) Informace ke změně usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

30.10. Usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112
S účinností od 2. 11. do 20. 11. se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

13.10. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020

9. 10. Přehled opatření Ministerstva školství (od 12. 10.)

9. 10. Informace pro školy a školská zařízení 
2. stupeň zavádí střídavou výuku – v týdnu od 12. 10. mají distanční výuku žáci 6. a 8. ročníků.
Žáci 7. a 9. ročníků mají v týdnu od 12. 10. výuku dle rozvrhu.

6. 10. Upřesnění k zasílání informací ze škol a školských zařízení Hygienické stanici hlavního města Prahy
Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) zpracovává osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro výkon státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a další činnost, specifikovanou v platné právní úpravě

2. 10. Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy
Opatření zakazuje od 5.10. do 18.10.  zpěv na základních školách a sportovní činnosti na II. stupni ZŠ

1.10 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizových opatření
Opatření se vztahují na sportovní akce organizované SK ZŠ Jeseniova

29. 9. Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření
Informace ke karanténě. Zasláno Odborem školství MČ Praha 3

24. 9. Metodika pro vzdělávání na dálku
Informace obdržela škola do datové schránky 24.9.2020

22. 9. Hygienická stanice hlavního města Prahy – postup školy v případě pozitivního žáka/pedagoga
Součástí informace je Metodický návod pro nařizování karantény

21.9. Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy
Uvedený požadavek škola plní od 1. 9. 2020

Informace MŠMT k opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví dne 18.9.2020
Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Nařízení Ministerstva zdravotnictví platné od 18. 9. 2020
Z nařízení vyplývá povinnost nošení roušky ve společných prostorách budovy školy. Dále pak povinnost pro žáky a učitele II. stupně mít zakrytá ústa a nos také v učebnách.

Nařízení Hygieny hlavního města Prahy platné od 10. 9. 2020

Aktualizace Manuálu pro školy 26.8. 2020

Manuál pro školy vydaný Ministerstvem školství 18.8.2020 


AKTUÁLNÍ STAV VE ŠKOLE

Vážení rodiče,
v případě karantény žáka informujte třídního učitele a vedení školy (reditelka@zsjeseniova.cz)

týden od _ do počet žáků v karanténě počet pedagogických pracovníků v karanténě počet provozních zaměstnanců v karanténě
od 4. 1. do 8. 1. 2021 1 1
od 14. 12. do 18. 12. 2020 1 1 0
od 7. 12. do 11. 12. 2020 2 1 1
od 30. 11. do 4. 12. 2020 2 0 1
od 26. 10. do 30. 10. 2020 neevidováno neevidováno – škol pro žáky uzavřena neevidováno – škol pro žáky uzavřena
od 19. 10. do 23.10. 2020 neevidováno neevidováno – škola pro žáky uzavřena neevidováno – škola pro žáky uzavřena
od 12. 10. do 16.10 2020 neevidováno neevidováno – škola uzavřena neevidováno – škola uzavřena
od 5. 10. do 9. 10. 2020 9 0 2
od 28. 9. do 2. 10. 2020 7 0 0
od 21. 9. do 25. 9. 2020 2 0 0
od 14. 9. do 20. 9. 2020 3 3 0