AKTUÁLNÍ STAV VE ŠKOLE

Vážení rodiče,
v případě karantény žáka informujte třídního učitele a vedení školy (reditelka@zsjeseniova.cz)

týden od _ do počet žáků v karanténě počet pedagogických pracovníků v karanténě počet provozních zaměstnanců v karanténě
od 5. 10. do 9. 10. 2020 9 0 2
od 28. 9. do 2. 10. 2020 7 0 0
od 21. 9. do 25. 9. 2020 2 0 0
od 14. 9. do 20. 9. 2020 3 3 0

 


MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ a ŠKOLSTVÍ, HYGIENY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

13.10. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020

9. 10. Přehled opatření Ministerstva školství (od 12. 10.)

9. 10. Informace pro školy a školská zařízení 
2. stupeň zavádí střídavou výuku – v týdnu od 12. 10. mají distanční výuku žáci 6. a 8. ročníků.
Žáci 7. a 9. ročníků mají v týdnu od 12. 10. výuku dle rozvrhu.

6. 10. Upřesnění k zasílání informací ze škol a školských zařízení Hygienické stanici hlavního města Prahy
Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) zpracovává osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro výkon státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a další činnost, specifikovanou v platné právní úpravě

2. 10. Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy
Opatření zakazuje od 5.10. do 18.10.  zpěv na základních školách a sportovní činnosti na II. stupni ZŠ

1.10 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizových opatření
Opatření se vztahují na sportovní akce organizované SK ZŠ Jeseniova

29. 9. Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření
Informace ke karanténě. Zasláno Odborem školství MČ Praha 3

24. 9. Metodika pro vzdělávání na dálku
Informace obdržela škola do datové schránky 24.9.2020

22. 9. Hygienická stanice hlavního města Prahy – postup školy v případě pozitivního žáka/pedagoga
Součástí informace je Metodický návod pro nařizování karantény

21.9. Usnesení Bezpečnostní rady hlavního města Prahy
Uvedený požadavek škola plní od 1. 9. 2020

Informace MŠMT k opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví dne 18.9.2020
Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Nařízení Ministerstva zdravotnictví platné od 18. 9. 2020
Z nařízení vyplývá povinnost nošení roušky ve společných prostorách budovy školy. Dále pak povinnost pro žáky a učitele II. stupně mít zakrytá ústa a nos také v učebnách.

Nařízení Hygieny hlavního města Prahy platné od 10. 9. 2020

Aktualizace Manuálu pro školy 26.8. 2020

Manuál pro školy vydaný Ministerstvem školství 18.8.2020