Enter your keyword

ZŠ Jeseniova se připojuje k celostátní stávce škol

ZŠ Jeseniova se připojuje k celostátní stávce škol

Vážení rodiče,
ZŠ Jeseniova se 27. 11. 2023 připojuje k celostátní stávce škol.
Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 bude 27. 11. 2023 uzavřena.

Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina), která je součástí ústavního pořádku České republiky. Právo na stávku zaručují i mezinárodní smlouvy, které jsou součástí českého právního řádu.
Po dobu účasti ve stávce nenáleží zaměstnanci plat vzhledem k ustanovení § 109 odst. 1 zák. práce, dle kterého zaměstnanci náleží plat za vykonanou práci.

Změnu postoje zaměstnanců ZŚ Jeseniova může změnit jen dohoda odborů se státem.


Proč se připojujeme ke stávce?

Dopis odborového svazu rodičům

Stanovisko Rady Asociace ředitelů základních škol ČR