Enter your keyword

Zápis do 1. tříd 2024/2025 – zhodnocení

Zápis do 1. tříd 2024/2025 – zhodnocení

Ve dnech 10. 4. a 11. 4. 2024 proběhl zápis do prvních tříd 2024/2025.
K zápisu bylo přihlášeno 98 zájemců.
K zápisu se ze spádové oblasti školy nedostavilo 35 dětí. Rodiče těchto dětí musí škola obeslat dopisem.


Naše škola otevírá ve školním roce dvě první třídy, tj. může přijmout 60 žáků. Proč neotevíráme tři první třídy? V současné době máme tři páté třídy, které jsou hodně početné. Ve školním roce 2024/2025 otevíráme tedy čtyři šesté třídy (místo dosavadních tří).
Škola má povinnost přijmout v prvé řadě spádové děti, což prakticky znamená, že nejprve musí vyčkat na odezvu obeslaných rodičů (termín na reakci dopisu zaslaného školou je do 26.4. 2024).


V souvislosti se zápisem prvňáčků prosíme vážné zájemce o naši školu, aby byli trpěliví.
V loňském školním roce se podařilo až na konci letních prázdnin vyhovět všem vážným zájemcům.


Zároveň prosíme všechny rodiče o spolupráci. Pokud jste byli přijati na jiné škole, kterou preferujete, zašlete nám tzv.  zpětvzetí přihlášky (e-mail: babusova@zsjeseniova.cz). Díky této spolupráci se rychleji pročistí tzv. vícečetné zápisy, kdy  rodič zapsal své dítě na dvou a více školách.