Enter your keyword

Zahájení školního roku 2021/2022 – první tři dny ve škole

Zahájení školního roku 2021/2022 – první tři dny ve škole

Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.
Pro první tři dny je organizace výuky nastavena následovně:

1. září (středa) ŠKOLNÍ DRUŽINA
ranní družina NENÍ
odpolední družina  je do 17:30

1.září (středa) – 1. třídy
-prvňáčci a jejich rodiče se sejdou před hlavním vstupem v 7:55
-do budovy je umožněn vstup jednomu zákonnému zástupci žáka
-výuka je 1 vyučovací hodinu, tj. od 8:00 do 8:45
-odpolední družina je v provozu do 17:30 hod.
od 17:00 pořádáme třídní schůzky pro rodiče prvňáčků
informace k testování na COVID budou rozeslány rodičům na e-mail do 27. 8. 2021

1.září (středa) -žáci 2. až 5. ročníků
– vstupují do budovy školy hlavním vchodem od 7:40 do 7:55
– šatnami pouze procházejí (nepřezouvají se) a pokračují pravým schodištěm do svých kmenových tříd
-výuka je 2 vyučovací hodiny, tj. od 8:00 do 9:40
– odpolední družina je v provozu do 17:30 hod.
informace k testování na COVID budou rozeslány rodičům na e-mail do 27. 8. 2021

1.září (středa) – žáci 6. až 9. ročníků
– použijí ke vstupu boční vchod školní družiny od 7:40 do 7:55
– do šaten vůbec nevstupují (nepřezouvají se) a pokračují levým schodištěm do svých kmenových tříd
– výuka je 2 vyučovací hodiny, tj. od 8:00 do 9:40
informace k testování na COVID budou rozeslány rodičům na e-mail do 27. 8. 2021

OBĚDY 1. září (středa)
9:45 až 10:15 výdej obědů v krabičce u zadního vstupu do kuchyně pro žáky I. stupně, kteří nejdou do školní družiny
10:15 až 10:45 výdej obědů v krabičce u zadního vstupu do kuchyně pro žáky II. stupně
11:00 oběd ve školní jídelně pro žáky I. stupně, kteří jdou do školní družiny
V měsíci září 2021 upřednostňuje vedoucí školní jídelny u nových žáků platbu v hotovosti.

NOVÍ ŽÁCI od 2. do 9. ročníku vstupují do budovy hlavním vchodem od 7:30 do 7:40 a nahlásí se na vrátnici školy.


2. září (čtvrtek) ŠKOLNÍ DRUŽINA
– od 6:30 ranní družina (upozornění – v ranní družině není možné zachovat homogenitu skupiny)
– do 17:30 odpolední družina

2. září (čtvrtek) – 1. třídy
– od 7:30 do 7:35 sraz s paní učitelkou  před hlavním vchodem (rodiče již do budovy nevstupují)
– od druhého dne se již přezouváme
– výuka do 9:40 (2 vyučovací hodiny)
– oběd  ve školní jídelně v průběhu výuky

2. září (čtvrtek ) – 2. až 5. třídy
– od 7:40 do 7:55 vstup do budovy hlavním vchodem
– od druhého dne se již přezouváme
– výuka do 10:45 (3 vyučovací hodiny)
– oběd ve školní jídelně v průběhu výuky

2. září (čtvrtek) – 6. třídy
-od 7:40 do 7:55 vstup do budovy bočním vchodem školní družiny
– od druhého dne se již přezouváme
– výuka do 11:40 (4 vyučovací hodiny)
adaptační dopoledne
– oběd ve školní jídelně dle rozpisu

2. září (čtvrtek) – 7. až 9. třídy
– od 7:40 do 7:55 vstup do budovy bočním vchodem školní družiny
– od druhého dne se již přezouváme
– výuka do 10:45 (3 vyučovací hodiny)
oběd ve školní jídelně  od 10:45 dle rozpisu


3. září (pátek) ŠKOLNÍ DRUŽINA
– od 6:30 ranní družina (upozornění – v ranní družině není možné zachovat homogenitu skupiny)
– do 17:30 odpolední družina

3. září (pátek) – 1. třídy
– od 7:30 do 7:35 sraz s paní učitelkou  před hlavním vchodem (rodiče již do budovy nevstupují)
– výuka do 10:45 (3 vyučovací hodiny)
– oběd ve školní jídelně v průběhu výuky

3. září (pátek) – 2. až 5. třídy
– od 7:40 do 7:55 vstup do budovy hlavním vchodem
– výuka do 11:40 (4 vyučovací hodiny)
– oběd ve školní jídelně v průběhu výuky

3. září (pátek) – 6. až 9. třídy
– od 7:40 do 7:55 vstup do budovy bočním vchodem školní družiny
– výuka do 11:40 (4 vyučovací hodiny)
oběd ve školní jídelně od 11:40 dle rozpisu


Informační leták – První tři dny ve škole – k tisku