Enter your keyword

ŽÁCI 9. ROČNÍKŮ – ANTIGENNÍ TESTY PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI

ŽÁCI 9. ROČNÍKŮ – ANTIGENNÍ TESTY PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI

Vážení rodiče, milí žáci devátých ročníků,
u přijímací zkoušky na SŠ je nutné předložit negativní výsledek antigenního testu na COVID nebo jinou alternativu – viz https://jeseninka.sharepoint.com/:b:/s/www/EYkZcaJqv0hPndZQmEkLg8UB4YyHjDhP23Zqhuf_em-S1Q?e=NSOeNd

Žáci, kteří mají ve čtvrtek 29. dubna konzultaci obdrží potvrzení (dvě kopie) od vyučujícího na první hodině.

Žáci, kteří se konzultací neúčastní, se mohou dostavit 29. 4. 2021 od 8:20 na antigenní testy do školy.
Do budovy žáci vstupují zadní brankou na hřiště (ulice Jana Želivského).
Vzhledem k platným opatřením prosíme o zápis do tabulky a dodržování času příchodu.
(odkaz na tabulku byl odeslán hromadným e-mailem žákům 9. ročníků a jejich rodičům)

Potvrzení vystavené školou 29. 4. má platit 7 dní, tj. do 5. 5. (včetně).


„Podle opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-4337/2021-7 platí, že střední škola, která organizuje přijímací zkoušku, je povinna zveřejnit informace o povinnostech testování pro uchazeče a podporující osoby na svých internetových stránkách. Základní škola je povinna informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o těchto povinnostech a nabídnout testování svým žákům.“