Enter your keyword

Výsledky ZÁPISU do první třídy 2024/2025 (8. 5. 2024)

Výsledky ZÁPISU do první třídy 2024/2025 (8. 5. 2024)

Vážení rodiče,

uveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. ročníku po losování, které proběhlo 7. 5. 2024.
Seznam budeme průběžně aktualizovat.Vážení rodiče,

seznam přijatých dětí do první třídy 2024/2025 je dostupný zde. V prvním kole jsme přijali spádové děti, které se zúčastnily zápisu, a nespádové děti, které u nás mají staršího sourozence.
Rodiče, kteří uvedli PREFERENCI JESENIOVA, prosíme o strpení.
Dne 7. 5. 2024 od 15:30 hodin proběhne losování pořadí, ve kterém budou děti přijímány (děti, které nejsou k nám spádové a nemají u nás sourozence). Věříme, že se nakonec podaří vyhovět všem zájemcům.


instrukce pro rodiče

POKUD JSTE PŘIJATI NA ZŠ JESENIOVA, ABSOLVOVALI JSTE VÍCE ZÁPISŮ A CHCETE NASTOUPIT K NÁM. Zašlete, prosím, obratem na druhou školu (další školy) tzv. ZPĚTVZETÍ PŘIHLÁŠKY.