Enter your keyword

Prodloužení dočasné ochrany

Prodloužení dočasné ochrany

V současné době v souladu se zákonem č. 20/2023 Sb., kterým byl upraven a doplněn zákon č. 65/2022 Sb., probíhá u cizinců s dočasnou ochranou proces prodlužování dočasné ochrany, která byla původně udělena do 31.3.2023. Ukrajinci, kteří mají zájem nadále pobývat v České republice, se musí nejpozději do 31.3.2023 elektronicky zaregistrovat do příslušného systému Ministerstva vnitra. To jim zajistí přidělení termínu k osobní návštěvě konkrétního pracoviště Ministerstva vnitra. Po úspěšné registraci obdrží do e-mailu potvrzení, na základě kterého se jim prozatím dočasná ochrana prodlouží do 30.9.2023. Až ve chvíli, kdy se dostaví k osobní návštěvě na dané pracoviště, je jim dočasná ochrana prodloužena do 31.3.2024. Pokud se cizinci nezaregistrují, případně se v určeném termínu nedostaví k osobní návštěvě, dočasná ochrana jim k datu 1.10.2023 zanikne.

Úplné změní MŠMT