Enter your keyword

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2024

Vážení rodiče,
ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme připravili pro žáky devátých ročníků PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO.
Dne 21. února 2024 budou žáci devátého ročníku absolvovat PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO na některé ze základních škol MČ Praha 3, nikoliv však na své.

Naším cílem je:
– vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě
– žáci mají prokázat dovednosti jako je dostavit se včas na určené místo, zorientovat se v cizím prostředí, komunikovat s neznámými lidmi, …
– ve skupině žáků z více škol si žáci vytvoří lepší představu o úrovni svých znalostí
– v neposlední řadě chceme u žáků vzbudit odpovědnost za vlastní přípravu na přijímací zkoušky

Cílem není porovnávání škol, čemuž bude odpovídat forma prezentování výsledků. Každému žákovi je přidělen číselný kód (viz zvací dopis). Výsledky budou prezentovány ve formátu – kód žáka – počet bodů. 

Časový harmonogram
8:15 příchod do školy
8:30 – 9:30 matematika
9:30 – 9:55 přestávka
10:00 -11:00 český jazyk
11:00 konec – návrat na oběd na vlastní školu

Každý žák devátého ročníku, který projevil zájem se PŘIJÍMAČEK NANEČISTO zúčastnit, obdržel na své škole zvací dopis.