Enter your keyword

PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM – vyhodnocení

PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM – vyhodnocení

Vážení rodiče,
děkujeme za skvělou spolupráci.

  • Na základě předběžného šetření budeme schopni lépe naplánovat a zorganizovat vzdělávání po 25. 5. 2020 (plánovaný termín otevření školy).
  • Výsledky šetření vnímáme a prezentujeme jako orientační.
  • Vaše dotazy a pochybnosti jsou zcela legitimní. Na většinu z nich budeme schopni odpovědět, až Ministerstvo školství zveřejní příslušný metodický pokyn.
  • Po otevření školy dětem bude probíhat výuka zaměřená především na procvičování a upevňování učiva. Rozhodně se nebude jednat o dohánění zameškaného, učitelé pracují od 13. 4. na plánovaném a řízeném přesunu učiva do vyššího ročníku.
  • Na strávníky se připravuje také školní jídelna. Předpokládáme, že budeme schopni zajistit klidné a důstojné stravovací podmínky pro děti.
  • Škola plně respektuje Vaše rozhodnutí a za daných podmínek (dobrovolná účast na vyučování) nejste povinni zdůvodňovat svoji volbu.

S výstupy dotazníkové šetření se můžete seznámit zde.

Děkujeme za vyjádřenou podporu a přejeme všem hodně zdraví, pozitivní energie a těšíme se na osobní setkání.
Vendula Jurášková, Gabriela Babušová, Martin Tauber


Vážení rodiče,
jistě jste z médií informováni o harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství. Tento návrh (koncept, plán, záměr) je uveřejněn také na stránkách Ministerstva školství.
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
Jako základní škola řízená Ministerstvem školství čekáme na přesné a konkrétní instrukce.
Do konce dubna přislíbilo MŠMT vydat metodický pokyn, kterým se následně budeme řídit.
I když je v tuto chvíli termín 25. května jen návrh, rádi bychom se na otevření školy dobře připravili.

Budeme rádi, když nám v tom budete nápomocni a vyplníte následující krátký dotazník.

Předem děkuji za spolupráci Mgr. Vendula Jurášková, ředitelka školy


Sběr informací probíhá do 30.4. Průběžně sledujeme výsledky – viz. obrázek z 24. 4. 2020.
244ot1
Denně sledujeme stránky Ministerstva školství, abychom byli schopni zodpovědět Vaše otázky, které uvádíte v dotazníku (jako doplňující informace).