Enter your keyword

Parlament dětí a mládeže MČ Praha 3

Parlament dětí a mládeže MČ Praha 3

Parlament dětí a mládeže bude zastřešující platforma pro děti a mládež z městské části Prahy 3 pod patronátem pro místostarosty školství  Filipa Málka realizovaná DDM Praha 3 – Ulita. Našim cílem je vytvořit aktivizující a bezpečné prostředí, kde se mládež bude moci organizovat a navrhovat změny na Praze 3. Chceme tak dát hlas těm, kteří již mají spousty zajímavých a přínosných nápadů, ale zatím nemají možnost sami kandidovat či volit své zastupitele/ky Zároveň je to pro ně příležitost pochopit fungování samosprávy, jaké jsou možnosti občanů iniciovat změny. Naučí se diskutovat a hledat konsensus, jednat a prosazovat své náměty. Získají tak softskills, které jsou pro život zásadní. Věříme, že Parlament bude i místem pro nová přátelství a zábavu, což jsou důležité aspekty pro zlepšení duševního zdraví dětí a mládeže. 

Věk členstva Parlamentu mládeže: 12 – 21 let

Vztah k Praze 3: žák/student školy nebo/a trvalé bydliště na Praze 3

Jak projevit zájem o vstup do parlamentu: Parlament je otevřený všem bez rozdílu, není povinností pro všechny třídy ani školy, aby se zapojily. Zároveň nevadí větší zájem z jedné třídy či školy. Chceme především ty, které to bude zajímat, budou se chtít zapojit a mít možnost ovlivnit život na Praze 3. Stačí vyplnit krátký dotazník nebo se spojit s koordinátorkou Ulity paní Karolínou Šrámkovou (sramkova@ulita.cz), která zodpoví případné dotazy.