Enter your keyword

Kroužky 2023/2024

Kroužky 2023/2024

Milí rodiče a žáci!
Zdravím Vás po prázdninách.
S ohledem na provoz školy, především z důvodu stavebních úprav jsme byli nuceni omezit i mimoškolní aktivity.
Přihlašování na kroužky probíhá do 16. 9. 2023. Činnost kroužků bude zahájena od října.
Rodiče, jejichž děti navštěvují ŠD, prosíme, aby kroužky uvedli na zadní stranu Zápisníku ŠD.
Lektoři si budou děti vyzvedávat/vracet je do ŠD.
V případě potřeby se obracejte na příslušné organizace a garanty.


Malá atletika zahajuje přihlašování již 4. 9. 2023, Informace najdete na stránkách Sportovního klubu ZŠ Jeseniova.


Sbor Jeseninka   zpívá písničky lidové, populární i pohádkové, vždy středa 14:00 – 14:45. Přihlášky jsou ve vestibulu školy, další informace: rimska©zsjeseniova.cz.


Žižkovský dobrodruh, učí poznávat zákoutí Prahy 3, zajišťuje organizace META/ 1 x za 14 dnů dle rozdělení dětí, středa 14:00 – 16:00 informace budou včas zaslány.


Kroužek Angličtina s rodilým mluvčím  5.-9.r./Spěváček – v jednání, další informace budou včas zaslány.


Kroužek vědeckých pokusů, který děti baví a zároveň chytře
vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ.
1x týdně v pondělí 15:15 – 16:15, 14 lekcí/pololetí. Přihlášky a více informací na:  www.veselaveda.cz, e-mail: tereza.stojankova@veselaveda.cz, mobil: +420 725 523 712.


Věda nás baví, v kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s jevy kolem nás (např. statická elektřina, lidské tělo, atmosféra, hvězdy, vítr, daktyloskopie, roztoky, gravitace…).
Děti provádějí zajímavé experimentykteré nejsou nebezpečné ani složité a dozví se, jak věci a jevy fungují. Každé pololetí připravují nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších oblastí, pondělí 14:00 – 15:00. Věda nás baví o.p.s., ikryslova@vedanasbavi.cz www.vedanasbavi.cz. https://www.vedanasbavi.cz/nl?clck=66909ff6d8242552f6acd0cd133fb21fa5536134&nl=1694077952&url=https%3A%2F%2Fwww.vedanasbavi.cz%2Fkrouzky-pro-deti-prihlasit%3FID%3D1846%26ID_roku%3D12%26ID_semestru%3D1&hurl=a9a112f44275e83bccc0fd2b187dc3a8d904b37e


Nabídka: Agentura Kroužky
KROUŽKY, Branická 66/69, 147 00 Praha – Braník
www.krouzky.cz / info@krouzky.cz / tel: +420 770 696 096

Kroužek Začátek Od – do
Angličtina hravě pro 1. třídu /budou 2 skupiny/ 2.10.2023 pondělí 14:00 – 15:00
Angličtina hravě pro 2. třídu 2.10.2023 pondělí 15:15 – 16:15
Malý ajťák 2.10.2023 pondělí 15:00 – 16:00
Dance flow 2.10.2023 pondělí 15:30 – 16:30
Programuj ve Scratchi – od 3.třídy 2.10.2023 pondělí 16:15 – 17:15
Florbal
Žáci, kteří končí výuku ve 13:30 budou odcházet dříve s asistencí na oběd/ po 4.h./
4.10.2023 středa 13:30 – 14:30
Kreativní tvoření – od 3.třídy 4.10.2023 středa 15:00 – 16:30
Robotika s legem 4.10.2023 středa 14:30 – 15:30
Hra na flétnu pokročilí 4.10.2023 středa 15:15 – 16:15
Kreativní tvoření – 1.-2.třída
Žáci, kteří končí výuku ve 13:30 budou odcházet dříve s asistencí na oběd/ po 4.h./
4.10.2023 středa 13:30 – 15:00
Divadlo a dramatická výchova 5.10.2023 čtvrtek 15:15 – 16:15
Fun sport hry 6.10.2023 pátek 12:45 – 13:45

Zábavný školní rok přeje Gabriela Babušová zástupkyně ředitelky  / babusova@zsjeseniova.cz, 222 103 413/