Enter your keyword

Klima školy – dotazníkové šetření – stále probíhá

Klima školy – dotazníkové šetření – stále probíhá

Vážení rodiče,

od 9. do 20. ledna 2023 probíhá dotazníkové šetření zaměřené na klima naší školy.
Odkaz na elektronický dotazník byl 9. ledna 2023 odeslán na e-maily rodičů (+ interní poštou na DM).

Dne 16. 1. 2023 byl žákům od 4. do 9. ročníku zaslán odkaz na DOTAZNÍK – KLIMA ŠKOLY – ŽÁK prostřednictvím zprávy přes DM. Dotazník pro žáky je otevřen do 25. ledna 2023.

Dotazníkové šetření – KLIMA ŠKOLY – pedagogický pracovník bylo již ukončeno.

Zdroj dotazníků pro evaluaci je dostupný na odkazu https://www.kvalitniskola.cz/Nastroje-dostupne-v-InspIS-DATA/Nastroje-pro-hodnoceni-v-jednotlivych-ktiteriich/Prehled/Klima-skoly

Děkujeme za Váš čas strávený nad dotazníkem.
Výsledky šetření budou zveřejněny na stránkách školy.