Enter your keyword

Informace školní jídelny k začátku školního roku 2022/2023

Informace školní jídelny k začátku školního roku 2022/2023

Výše stravného od září 2022
1. až 4. třída 30,- Kč
5. až 8. třída 32,- Kč
9. ročník 34,- Kč
Cena oběda se může zvýšit s ohledem na nárůst cen potravin.

Rodičům prvňáčků a nových žáků doporučujeme obědy a čip objednat v kanceláři vedoucí ŠJ již od 25. 8. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin.

1.9. a 2.9. si oběd děti přihlásí u třídního učitele (na oběd půjdou uvedené dny bez čipu)
Od 5. 9. si děti vybírají oběd ve stravovacím systému nebo na terminálu před jídelnou. Od 5. 9. musí mít děti s sebou čip.

Vedoucí školní jídelny Jaroslava Halmanová, 222 103 420, halmanova@zsjeseniova.cz