Enter your keyword

Angličtina s rodilým mluvčím

Angličtina s rodilým mluvčím

Vážení rodiče, milí žáci,

ve školním roce 2023/2024 pokračují na naší škole kurzy angličtiny s rodilým mluvčím. Kurzy pořádá pro žáky základních škol MČ Praha 3 ve spolupráci s Jazykovou školou Spěváček.

Aktuálně je možnost přihlášení do těchto typů kurzů:
Kurzy pro děti: kurzy určené pro žáky ZŠ, 5.-9.třída. Odpolední výuka angličtiny s rodilým mluvčím – více informací a přihlášení je na stránce https://www.jazykovka.info/anglictina-pro-deti/krouzky/praha-3/.


Vážení rodiče,
Vážení zákonní zástupci, 

angličtina je vstupenka do světa informací a zábavy, rozšiřuje možnosti nás všech na trhu práce.

Pro děti je důležité, aby co nejdříve získaly sebedůvěru při používání jazyka, rozuměly mluvené angličtině a nebály se mluvit.
Pro školy není úplně jednoduché vždy zajistit rodilé mluvčí a dostatek hodin konverzace s nimi.
Pomoc školám a školákům z Prahy 3 v této oblasti je jedna z priorit městské části.

Proto i v letošní školním roce městská část Praha 3 opět organizuje pro děti z Prahy 3 dotované kurzy AJ s rodilým mluvčím.
Bližší informace ke kurzům najdete níže.
Z minulých let máme na kurzy velmi dobré reference od rodičů i dětí. Přejeme i vašim dětem, ať se jim líbí!

VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM PRO ŽÁKY 5.–9. TŘÍD Z PRAHY 3

Učíme děti milovat jazyky a mluvit bez ostychu.
Používáme moderní učebnice a metodiku pro Young Learners.
Kurzy vedou zkušení lektoři – rodilí mluvčí.
Vyučujeme zábavnou srozumitelnou formou.
Volíme metodiku s ohledem na věk.
Rozvíjíme komunikační dovednosti.

 Přihlásit se

Cena, přihlášení a organizace školního roku

 • Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3. Jsou určeny žákům 5.–9. tříd.
 • Kroužek ve školním roce 2022/2023 probíhá od října do června, každá lekce trvá 60 min. Maximální kapacita je 12 žáků.
 • Výuka v kroužku probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci.
  Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky.
  Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.
 • Vzhledem k velikému zájmu o tyto kurzy a z důvodu, aby mohlo být i nadále garantováno místo všem zájemců o kurz, je od školního roku 2022/2023 zavedena spoluúčast rodičů 500,- na pololetí na žáka,
  běžná cena kurzu se pohybuje cca 2 500 na pololetí.
 • Aby kurzy zůstaly dostupné i dětem ze sociálně slabších rodin, je možné požádat o prominutí spoluúčasti na kurzovném.
  Žádost o prominutí spoluúčasti a její podmínky naleznete zde nebo na stránkách MČ Praha 3.
 • V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu skola@spevacek.info nebo na tel. 608 602 611.

Aktuálně nabízíme na ZŠ JESENIOVA tyto kurzy:

ZŠ Jeseniova

 1. třída -Út 14:10-15:10 – kurz je plně obsazen
 2. třída -Út 15:15-16:15 – kurz je plně obsazen
 3. třída -Čt 14:10-15:10 – kurz je plně obsazen
 4. + 9. třída -Čt 15:20-16:20

PŘIHLÁSIT SE