Dne 14. 2. jsme ve spolupráci s dalšími školami z MČ Praha 3 organizovali pro žáky 9. ročníků PŘIJÍMAČKY NANEČISTO. Díky dobré spolupráci se ZŠ Pražačka, ZŠ Jiřího z Lobkovic a ZŠ Jiřího z Poděbrad se ve středu uvedlo do pohybu 130 deváťáků, kteří si vyzkoušeli přijímačky nanečisto.
Cílem akce bylo:
– vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě,
– žáci měli prokázat základní dovednosti jako je dostavit se včas na určené místo, zorientovat se v cizím prostředí,
– ve skupině žáků z více škol si žáci mohli vytvořit lepší představu o úrovni svých znalostí,
– v neposlední řadě se nám snad podařilo u žáků vzbudit odpovědnost za vlastní přípravu na přijímací zkoušky

Jak se žákům podařily testy z českého jazyka a matematiky? Jak jsou spokojeni se svými výsledky? To už musí posoudit oni sami!
ČESKÝ JAZYKA – souhrn výsledky
MATEMATIKA – souhrn výsledky

Pro zájemce uveřejňujeme zadání a řešení testů z PŘIJÍMAČEK NANEČISTO 2018
ČESKÝ JAZYK – zadání pro žáky
ČESKÝ JAZYK – ŘEŠENÍ s klíčem
MATEMATIKA – ZADÁNÍ pro žáky
MATEMATIKA – ŘEŠENÍ s klíčem
Pro přípravu je možno také využít zadání a řešení testů z PŘIJÍMAČEK NANEČISTO 2017
ČESKÝ JAZYK – zadání pro žáky
ČESKÝ JAZYK – řešení
MATEMATIKA – zadání pro žáky
MATEMATIKA – řešení