Enter your keyword

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2023

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 2023

Vážení rodiče,
ve spolupráci se školami MČ Prahy 3 jsme pro naše žáky devátých ročníků připravili PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO.
Dne 15. února 2023 budou žáci devátého ročníku absolvovat přijímací řízení na jedné ze základních škol MČ Prahy 3, nikoliv však na své.

Naším cílem je

  • vytvořit pro žáky devátých ročníků model přijímacích zkoušek co nejbližší realitě,
  • žáci mají prokázat základní dovednosti jako je dostavit se včas na určené místo, mít s sebou vše potřebné pro vykonání zkoušky, zorientovat se v cizím prostředí, komunikovat s neznámými lidmi (doptat se na potřebné informace)
  • ve skupině žáků z více škol si žáci vytvoří lepší představu o úrovni svých znalostí,
  • v neposlední řadě chceme u žáků vzbudit odpovědnost za vlastní přípravu na přijímací zkoušky

Jak jistě víte, přijímací řízení je v roce 2023 povinné na všechny maturitní obory.
Každý trénink zvyšuje šance vašich dětí na úspěch!