Vážení rodiče a milí žáci,
dovolujeme si vás pozvat 21. listopadu od 17:30 na prezentaci plánovaných úprav parčíku u naší školy (ulice Jeseniova a Jana Želivského).
Vstup do budovy bočním vchodem (vchod školní družiny), prezentace bude probíhat v prostorách školní jídelny.

Těšíme se na vaši hojnou účast