Enter your keyword

Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova

Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova

logolink-OP-PPR
Název projektu Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova
Registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001485
Stručný popis projektu: Projekt „Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova“ je realizován za finanční podpory Operačního programu Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.
Projekt „Šablony OP PPR pro ZŠ Jeseniova“ je zaměřen na vytváření proinkluzivního prostřední školy a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Důležitým bodem při realizaci projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků OMJ formou vhodných kurzů DVPP a získáním praktických zkušeností při spolupráci s dvojjazyčným školním asistentem. Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem je podpořeno intenzivními jazykovými kurzy českého jazyka a půldenními nebo hodinovými projekty.
Cíle projektu: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze. Podpora žáků a rodičů s odlišným mateřským jazykem.
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021