Enter your keyword

Společně to zvládneme

Název projektu: Společně to zvládneme
Financováno z Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl.m. Prahy pro rok 2022
Realizátor: Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Cíl projektu: Efektivní podpora partnerství a spolupráce v oblasti českého jazyka. Rozvoj vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi, nestátními neziskovými organizacemi, a především podpora vzdělávání managmentu, pedagogických pracovníků škol a školských zařízení MHP.
Garantem projektu za ZŠ Jeseniova je PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.

V rámci tohoto projektu jsou realizovány:
•       Inspirativní semináře a workshopy pro vyučující 1. a 2. stupně
•       SUPERVIZE A PODPORA pro vyučující ČJ na 1. a 2. stupni
•       ,,Kulatý stůl výuky českého jazyka“ – pro vyučující, kteří pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem