Enter your keyword

Olympiáda

Pro letošní rok 2023/2024 si žáci v závěru června 2023 odhlasovali téma celoročního celoškolního projektu „Olympiáda“.

Od září se seznamujeme s různými osobnostmi a sporty. Zájemci si zároveň zkouší využití metodiky Skills Builder. Propojování měkkých dovedností a olympijských osobností se nám daří.

V září se žáci seznamovali s oštěpařkou Barborou Špotákovou a zároveň se zaměřili na schopnost naslouchat.  Někteří žáci prvního stupně si vyzkoušeli hod oštěpem, instruktáž jim poskytli žáci sportovních tříd.

V říjnu nás provázel paralympionik cyklista Jiří Ježek. Jeho životní cesta nám pomohla zdokonalit se v pozitivním nastavení. Poprvé jsme také vyhlásili výzvu měsíce. 25.10. se uskutečnil na naší škole Handicap Day. Žáci, kteří se chtěli do výzvy zapojit, si na několik hodin vyzkoušeli být v kůži člověka s handicapem. Zároveň zvládli být určitý čas na pozici asistenta, který handicapovanému pomáhá. Podrobnosti a zhodnocení žáků se dozvíte v příštím vydání.

V listopadu jsme se snažili prověřit naši cílevědomost. Už víme, jaké je to vynaložit maximální úsilí a jak si nastavit cíl, abychom mohli dosáhnout úspěchu. Stejně jako Usain Bolt.

V prosinci a lednu jsme se věnovali kreativnímu myšlení. Zkusili jsme naši představivost a inspirací pro nás byly akvabely, které podávají fascinující synchronizované výkony. Nezůstali jsme pozadu a zkusili jsme jejich umění v rámci tělocviku a viděli jsme i ukázku aerobicu od žákyň sedmého ročníku.

V únoru nás provází schopnost řešit problémy. Učíme se, jak popsat svůj problém a umět si říci o pomoc. Ti zkušenější už vymýšlí strategie, jak si s problémy poradit a vhodně je vyřešit. Inspirací na efektivní řešení problémů je nám lezec tělem i duší olympionik Adam Ondra.