Enter your keyword

DOUČOVÁNÍ od září do prosince 2022

NÁZEV PROGRAMU: REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY (doučování

III. etapa DOUČOVÁNÍ od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022
Projekt DOUČOVÁNÍ je „FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – Next Generation EU“
Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků